Σε δοκιμή το Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ

0

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δοκιμή από τους παρόχους το Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή ηλεκτρονική υπηρεσία που έχει αναπτύξει η ΕΕΤΤ, με σκοπό να προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αξιολογούν, αξιόπιστα και έγκυρα, τα πακέτα, που διατίθενται στην ελληνική αγορά, σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καθώς και Internet.

antenna_watching

Το Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αποτελείται από:

α) το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και

β) το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Στο Ηλεκτρονικό Αποθετήριο εισάγονται, μέσω ασφαλούς web υπηρεσίας και κατά ενοποιημένο τρόπο, τα τιμολογιακά στοιχεία των παρόχων για όλα τα εμπορικά διαθέσιμα πακέτα. Ήδη περισσότερα από 700 πακέτα βρίσκονται στο Σύστημα.

Το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αξιολογούν τα πακέτα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανά πάροχο βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, π.χ., είδος υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι κάθε πακέτο περιγράφεται με περισσότερα από 500 βασικά χαρακτηριστικά εκτός των στοιχείων που αφορούν τις υπηρεσίες περιαγωγής ή διεθνών κλήσεων.

Το Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα δοθεί στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού στις αρχές Σεπτεμβρίου 2013. Αποτελεί δε τη βάση για την ανάπτυξη, από την ΕΕΤΤ και στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών συγκριτικής αξιολόγησης προγραμμάτων σύμφωνα με το ιδεατό ή πραγματικό προφίλ χρήσης του καταναλωτή.

Share.

Leave A Reply