Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταβίβαση της Globul στην Telenor

0

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση στο νορβηγικό όμιλο Telenor του 100% της Cosmo Bulgaria Mobile EAD (Globul) και της Germanos Telecom Bulgaria, μετά την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες αρχές.

globul-telenor

Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 717 εκατ. ευρώ, που αποτελεί την επιχειρησιακή αξία της Globul και ισούται με 6 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων για το 2013.

Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της πώλησης της Globul σε εξαιρετικά ελκυστικό τίμημα είναι σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής του ΟΤΕ για την αναχρηματοδότησή του και ενισχύει την αξία του Ομίλου. Παράλληλα, διασφαλίζει τη συνέχιση της θετικής πορείας της Globul στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της Βουλγαρίας, ως μέλος του ομίλου Telenor, ενός ισχυρού και αξιόπιστου τηλεπικοινωνιακού παρόχου, προς όφελος των πελατών και των εργαζομένων της. Με την εισροή του τιμήματος της πώλησης στα ταμεία του ΟΤΕ, επιτυγχάνουμε τη μείωση του δανεισμού μας κάτω από τα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από 50% από τις αρχές του 2011. Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στη δημιουργία θετικών χρηματορροών, παράγοντας που αποτελεί τη δικλείδα ασφαλείας για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του Ομίλου».

Share.

Leave A Reply