Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών εργασίας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης

0

ktp

Ανοιχτό διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο «Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών εργασίας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης» συνολικού προϋπολογισμού 8,6 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι 10-9-2013.  Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ανήκει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση.  Κύριος στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας της Δημόσιας Διοίκησης για την πλήρη υιοθέτηση κουλτούρας πολιτο-κεντρικής εξυπηρέτησης.

Share.

Leave A Reply