hellas online: Κέρδη προ φόρων για πρώτη φορά και πάνω από 500.000 LLU πελάτες

0

hol

Η hellas online ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

  • Θετικό πρόσημο σε επίπεδο κερδών προ φόρων, για πρώτη φορά, το α’ τρίμηνο του 2013
  • Αύξηση 6,6% λειτουργικής κερδοφορίας στα € 17,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013 από € 16,7 εκατ. το αντίστοιχο του 2012
  • Περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο 31,4%
  • Αύξηση πελατών κατά 5,2% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012
  • 501.199 LLU πελάτες (με στοιχεία 20/5/2013)
  • Αρνητική επίπτωση στα έσοδα κυρίως λόγω της μείωσης των τελών τερματισμού αλλά και του αυξημένου ανταγωνισμού στην αγορά

10_kerastaris_177xΣχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2013 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Αντώνης Κεραστάρης ανέφερε: «H hellas online γίνεται η πρώτη εταιρεία των εναλλακτικών παρόχων που σημειώνει κέρδη σε επίπεδο προ φόρων αποτελέσματος, έστω και οριακά. Το γεγονός ότι περάσαμε σε θετικό πρόσημο σε ένα τρίμηνο που η ευρυζωνική αγορά χαρακτηρίζεται από επιθετικές προσφορές και ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, με το επιχειρηματικό και ρυθμιστικό πλαίσιο να μην συμβάλλουν προς τη δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού, οφείλεται στην προσήλωσή μας τα τελευταία χρόνια στην αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση και ορθολογική ανάπτυξη. Με οδηγό την επόμενη μέρα της hellas online στις τηλεπικοινωνίες,  επικεντρωνόμαστε στην τεχνολογική υπεροχή και την εξυπηρέτηση του πελάτη, αξίες που επιβραβεύονται από την αγορά.»

 

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα συνολικά έσοδα για το α’ τρίμηνο μειώθηκαν κατά 8,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και έφτασαν τα € 56,5 εκατ. από € 62,0 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Η μείωση στα έσοδα οφείλεται κυρίως στη μείωση των τελών τερματισμού προς κινητά αλλά και σταθερά δίκτυα, η οποία επηρεάζει τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής καθώς και από τερματισμό κλήσεων στο δίκτυο μας. Ταυτόχρονα, οι συνθήκες έντονου ανταγωνισμού στην αγορά σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση που έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών έχουν επιφέρει μείωση στο μέσο έσοδο ανά πελάτη τόσο στις οικιακές όσο και στις εταιρικές υπηρεσίες.

Τα λειτουργικά κόστη, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, μειώθηκαν κατά 14% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012. Η μείωση αυτή αποδίδεται κατά 35% στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους από την εταιρία και το υπόλοιπο στα μειωμένα τέλη τερματισμού κινητής και σταθερής.

Η αντιστάθμιση της μείωσης των εσόδων από τη μεγαλύτερη μείωση των λειτουργικών εξόδων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από € 16,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι σε € 17,7 εκατ. για το α’ τρίμηνο του 2013. Παρά το αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον και τον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά η hellas online πέτυχε την αύξηση του περιθωρίου κέρδους, ως συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους της.

Παράλληλα, η μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά €10 και πλέον εκατομμύρια σε συνδυασμό με τη μείωση των επιτοκίων οδήγησε σε σημαντική βελτίωση του χρηματοοικονομικού της κόστους κατά € 1,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αποτέλεσμα των ανωτέρω, σε συνδυασμό και με τη μείωση των αποσβέσεων κατά € 2,1 εκατ. σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012, ήταν στο α’ τρίμηνο του 2013 η hellas online να πετύχει οριακή κερδοφορία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από καταβολής της αγοράς των εναλλακτικών παρόχων.

Στο α’ τρίμηνο του 2013, οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα € 11,5 εκατ. έναντι € 14,0 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012. Η μείωση κατά € 2,5 εκατ. οφείλεται στις αυξημένες αποπληρωμές υποχρεώσεων οι οποίες αποτυπώνονται στη μείωση των υπολοίπων προμηθευτών σε € 71,5 εκατ. από € 80,0 εκατ. στο τέλος του 2012. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι το υπόλοιπο των προμηθευτών στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ήταν € 87,8 εκατ.

Στοιχεία Συνδρομητικής Βάσης

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του α’ τριμήνου του 2013 ανήλθε σε 496.167 πελάτες, αύξηση 5,2 % σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και πλέον έχει ξεπεράσει τους 500.000 πελάτες. Το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς είναι 27,1%.  Παράλληλα με την αύξηση της συνδρομητικής βάσης εξακολουθεί να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προσφορά συνδυαστικών υπηρεσιών μέσω της εμπορικής συνεργασίας με τη Vodafone στοχεύοντας στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και κατά συνέπεια στη διεύρυνση του χρόνου παραμονής του στην εταιρεία.

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις της εταιρείας το α’ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν στα € 6,3 εκατ., ενώ έφτασαν συνολικά τα € 410,6 εκατ. από τις αρχές του 2006, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών hol cloud. 

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της εταιρείας εκτείνεται σε πάνω από 5.000 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 72% των γραμμών του ΟΤΕ με 325 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.

Share.

Leave A Reply