Περιορισμένη παραμένει η παροχή των υπηρεσιών Homezone

0

Περιορισμένη παραμένει η παροχή των υπηρεσιών Homezone (υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας οικιακής ζώνης) οι οποίες παρέχονται από τις Vodafone και Cosmote από το 2007 και το 2008 αντίστοιχα.

homezone

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ο αριθμός των συνδρομητών που έχει εγγραφεί στις υπηρεσίες Homezone παραμένει αρκετά μικρός.  Στα τέλη του 2012 ήταν στις περίπου 148 χιλιάδες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 3% περίπου των σταθερών γραμμών πρόσβασης. Αντίστοιχα, η κίνηση Homezone που εκκινεί εντός της οικιακής ζώνης είναι η μικρότερη και αντιστοιχεί στο 1,8% του συνολικού όγκου των κλήσεων που εκκινούν από σταθερό τηλέφωνο.

Οι υπηρεσίες αυτές, μέσω μιας κάρτας SIM και με χρήση του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας, προσφέρουν στον συνδρομητή τη δυνατότητα, εντός μιας προκαθορισμένης γεωγραφικής περιοχής (οικιακή ζώνη), να πραγματοποιεί κλήσεις σε σταθερούς γεωγραφικούς αριθμούς σε τιμές συγκρίσιμες με τις τιμές σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ. Του επιτρέπουν επίσης να λαμβάνει κλήσεις μέσω ενός σταθερού γεωγραφικού αριθμού.

Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας οικιακής ζώνης εκτός από την διαφορά στη ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο χρήστης, παρουσιάζουν, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της ΕΕΤΤ (περιλαμβάνονται στην ανάλυση αγοράς για τη σταθερή τηλεφωνία) και άλλες σημαντικές λειτουργικές διαφορές, μερικές εκ των οποίων είναι οι εξής: Κατά την πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων από το συνδρομητή Homezone, δεν εμφανίζεται στον καλούμενο ο σταθερός γεωγραφικός του αριθμός, αλλά είτε εμφανίζεται ο κινητός αριθμός του συνδρομητή Homezone είτε γίνεται απόκρυψη αριθμού. Ορισμένες περιπτώσεις εξοπλισμού που παρέχεται για την υπηρεσία Homezone απαιτούν συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να μη λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Δεν παρέχονται συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως fax, κλήσεις συστημάτων συναγερμού. Ο λογαριασμός του συνδρομητή επιβαρύνεται με τέλη κινητής τηλεφωνίας. Η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι εφικτή, αλλά αποτελεί επί του παρόντος ακριβότερη λύση από το ADSL.

Share.

Leave A Reply