Στην  πλήρη παρακολούθηση της κατάρτισης και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους με στόχο τον έλεγχο των δαπανών, τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματικών πόρων, και τη μείωση των ελλειμμάτων αποσκοπεί το έργο που βγήκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση από την Κοινωνία της Πληροφορίας και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση”.

Το έργο, που διευκολύνει τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης με τη χρήση συστημάτων Πληροφορικής, θα προκηρυχθεί εντός του Μαρτίου 2013 μέσω τριών επιμέρους διαγωνισμών, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η υλοποίησή του θα αρχίσει εντός του έτους και τα πρώτα αποτελέσματά του αναμένεται να είναι ορατά σε ένα εξάμηνο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα μηχανισμό σύμφωνα με τον οποίο καθιερώνεται ενιαίος τρόπος κατάρτισης των προϋπολογισμών από όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , των Ασφαλιστικών Οργανισμών κ.α. Με τον τρόπο αυτό τα στοιχεία τους θα είναι συγκρίσιμα, θα συνδέονται με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να γίνονται τακτικοί έλεγχοι (ανά τρίμηνο, εξάμηνο κλπ) και να εναρμονίζονται, όποτε είναι αναγκαίο, με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει μέσω τριών υποέργων και ειδικότερα:

-Με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος και την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης σε επιχειρησιακό και σε τεχνολογικό επίπεδο.

-Με την ένταξη περίπου 1700 φορέων σε ένα μηχανισμό ενοποιημένης παρακολούθησης του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης (Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης) σε σχέση με μηνιαίους, τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους καθώς και με τη δημιουργία αναφορών που θα παρουσιάζουν τις αποκλίσεις από τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

-Με την ποιοτική και ποσοτική μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ευρεία διάχυση και πλήρη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Έργου καθώς και την αξιοποίηση τους στην καθημερινή λειτουργία των φορέων.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply