Πρόστιμο στις Telefónica και Portugal Telecom για συμφωνία μη ανταγωνισμού

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα ύψους € 66.894.000 στην Telefónica και € 12.290.000 στην Portugal Telecom για τη συμφωνία να μην ανταγωνίζονται μεταξύ τους στις αγορές τηλεπικοινωνιών της Ιβηρικής, κατά παράβαση του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία απαγορεύει αντιανταγωνιστικές συμφωνίες. Τον Ιούλιο του 2010, στο πλαίσιο της εξαγοράς από την Telefónica της Βραζιλίας, του παρόχου κινητής τηλεφωνίας Vivo, η οποία ήταν μέχρι τότε ανήκε από κοινού στα δύο μέρη, στη σύμβαση προστέθηκε ρήτρα με την οποία απαγορεύεται στις εταιρίες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Τα μέρη έπαυσαν την ισχύ της ρήτρας αυτής στις αρχές Φεβρουαρίου του 2011, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τις διαδικασίες για τον έλεγχο παρόμοιων πρακτικών.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού Joaquín Almunia δήλωσε τα εξής: “Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Δεν θα ανεχτούμε αντιανταγωνιστικές πρακτικές από εγκατεστημένους παρόχους για την προστασία των εγχώριων αγορών τους, καθώς και να βλάψουν τους καταναλωτές, καθυστερώντας την ολοκλήρωση της αγοράς. “

Αντί να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να προσφέρουν στους πελάτες τους πλέον ευνοϊκούς όρους, όπως αναμένεται σε μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά, η Telefónica και η Portugal Telecom σκόπιμα συμφώνησαν να μείνουν έξω από τις αγορές στην έδρα που δραστηριοποιούταν ο έτερος εταίρος. Με τη συμφωνία που διατηρούσε το status quo στην Ισπανία και την Πορτογαλία, παρεμποδίστηκε η λειτουργία στης ελεύθερης αγοράς στον τομέα τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμφωνίες μη ανταγωνισμού είναι από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις του εμπορικού δικαίου της ΕΕ, δεδομένου ότι ενδεχομένως να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές και λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές.

Για τον καθορισμό του ύψους των προστίμων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη διάρκεια της παράβασης (4 μήνες) και τη σοβαρότητα του, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η συμφωνία δεν κρατήθηκε μυστική από τα μέρη, ενώ επίσης ως ελαφρυντικό ελήφθη η πρόωρη και οικειοθελής λήξη της σύμβασης, μεταξύ των μερών.

Share.

Leave A Reply