Με επιτυχία έγινε η πρώτη κλήση eCall στην Ελλάδα

0


Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πρώτες δοκιμές του αυτόματου συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall, στo πλαίσιο του πιλοτικού έργου eΚΛΗΣΗ (www.ecall-hellas.eu/). Το έργο προετοιμάζει το έδαφος σε εθνικό επίπεδο εν όψει της υποχρεωτικής εφαρμογής της υπηρεσίας eCall σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2014.

Το έργο eKΛΗΣΗ στοχεύει στην υλοποίηση και επίδειξη μιας εθνικής πιλοτικής εφαρμογής του eCall, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος αυτόματης ειδοποίησης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, οπουδήποτε στην Ευρώπη, με τα ίδια τεχνικά πρότυπα και την ίδια ποιότητα υπηρεσίας μέσα από τη χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τον ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112. Το έργο συντονίζει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), με τη συμμετοχή της Cosmote και της Space Hellas και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ).

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε πρότυπο σύστημα και αφορούσαν στη δρομολόγηση κλήσεων eCall από το IVS (In Vehicle System), το οποίο υλοποιήθηκε από το EΠΙΣΕΥ, προς το PSAP (Public Safety Answering Point), το οποίο αναπτύχθηκε από την Space Hellas, μέσω κατάλληλης προσαρμογής του δικτύου της Cosmote. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών βελτιστοποιήθηκε το σύστημα συνολικά (IVS, PSAP, δίκτυο κινητής τηλεφωνίας), ενώ τα αποτελέσματα που προκύπτουν πιστοποιούν την ορθή λειτουργία του συστήματος από άκρη σε άκρη και την τεχνολογική ετοιμότητα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας να εξυπηρετεί κλήσεις eCall.

Share.

Leave A Reply