Αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Forthnet

0

Η εταιρεία Forthnet A.E. ενημερώνει ότι στην από 03.08.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εκπροσωπήθηκε το 73,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της και κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ.3, εδάφιο α΄ του ν. 2190/1920 ως ισχύει, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την 23η Αυγούστου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στον ίδιο τόπο, δηλαδή στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών).

Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων.

Σε αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

 


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply