Δεν ενέκρινε η ΕΕ το αναθεωρημένο glide path για τα τέλη τερματισμού

0

Δεν ενέκρινε τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση που είχε καταθέσει η ΕΕΤΤ για αναθεώρηση του glide path της μείωσης τελών τερματισμού, η οποία ουσιαστικά προέβλεπε την παράταση της εφαρμογής του τελικού σταδίου μείωσης των τελών τερματισμού αντί της 1ης Ιανουαρίου 2013, την 1η Απριλίου 2013.

Έτσι το glide path, επανέρχεται στο αρχικό, κάτι που ανακοινώθηκε και επισήμως από την ΕΕΤΤ με την ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Η ΕΕΤΤ, με σημερινή της απόφαση, επιβάλλει τη σταδιακή μείωση των τελών στη χονδρική αγορά τερματισμού κλήσεων σε όλα τα κινητά δίκτυα. Σε αυτό το πλαίσιο, από την 1η Ιανουαρίου 2013 η τελική τιμή-στόχος διαμορφώνεται σε 1,01 ευρωλεπτά/λεπτό από 4,95 ευρωλεπτά/λεπτό που ισχύει σήμερα.

Η απόφαση αυτή εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικά οφέλη για τον τελικό καταναλωτή, καθότι αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση και στις λιανικές τιμές κλήσεων προς κινητά. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ θα εξοικονομηθούν συνολικά από τους συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας για το 2013.

Η σταδιακή μείωση των τελών τερματισμού κλήσεων θα ολοκληρωθεί βάσει του ακόλουθου χρονοδιαγράμματος:

Έως 31/07/2012

01/08/2012
15/10/2012

16/10/2012
31/12/2012

Από 01/01/2013

Μείωση στα τέλη τερματισμού κλήσεων (ευρωλεπτά/λεπτό)

4,95

3,60

2,30

1,01

 

Τυχόν αναπροσαρμογή της τιμής-στόχου των 1,01 ευρωλεπτών/λεπτό θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των κοστολογικών στοιχείων, βάσει του τεχνικο-οικονομικού μοντέλου της ΕΕΤΤ, το οποίο θα ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του 2012.

Σημειώνεται ότι οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ΕΕΤΤ στους τρεις παρόχους περιλαμβάνουν τον έλεγχο τιμών και κοστολόγησης, την παροχή πρόσβασης, το λογιστικό διαχωρισμό, τη διαφάνεια και την αποτροπή πρακτικών διακριτικής μεταχείρισης. Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν μετά από την ανάλυση της συγκεκριμένης αγοράς και τον ορισμό των τριών εταιριών, COSMOTE, VODAFONE και WIND, σε παρόχους με Σημαντική Ισχύ.

Share.

Leave A Reply