Ρωγμή στη ρύθμιση της ΕΕΤΤ ανοίγει η ΕΕ

0

Να δικαιολογήσει περαιτέρω την ανάγκη για συνεχή ρύθμιση των τιμών σε επίπεδο λιανικής ή να τροποποιήσει την πρότασή της καταργώντας την υποχρέωση του ΟΤΕ να χρεώνει τις μισθωμένες γραμμές λιανικής με χωρητικότητα έως και 2 Mbps με βάση το κόστος ζητά από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Είναι η πρώτη φορά που η Ε.Ε. ζητεί ευκρινώς από την ΕΕΤΤ να εξετάσει θέμα ρύθμισης υπηρεσίας του ΟΤΕ. Σημειώνεται πως πάγιο αίτημα του ΟΤΕ είναι να σταματήσει η ΕΕΤΤ την εκ των προτέρων ρύθμιση (ex ante) σε ορισμένες υπηρεσίες λιανικής, όπως π.χ. αυτή του ADSL, με το επιχείρημα ότι το μερίδιό του έχει περιοριστεί και να πραγματοποιεί τους ελέγχους στις τιμές εκ των υστέρων (ex post).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε. «ακόμη και αν η ΕΕΤΤ καταφέρει στο τελικό μέτρο της να αποδείξει την ανάγκη για διαρκή ρύθμιση της λιανικής αγοράς μισθωμένων γραμμών με χωρητικότητα έως και 2 Mbps, η Επιτροπή αμφισβητεί την ανάγκη και την καταλληλότητα της διαρκούς ρύθμισης των τιμών στην εν λόγω αγορά. Η ΕΕΤΤ δικαιολόγησε την προτεινόμενη επιβολή ενός τέτοιου επανορθωτικού μέτρου παραθέτοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της υπερβολικής (ή ληστρικής) τιμολόγησης από τον φορέα εκμετάλλευσης που κατέχει τη δεσπόζουσα θέση. Εντούτοις, η ΕΕΤΤ παρέλειψε να εξετάσει επαρκώς τις πιθανές επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η ρύθμιση των τιμών σε επίπεδο χονδρικής στην ικανότητα του φορέα εκμετάλλευσης που κατέχει δεσπόζουσα θέση να καθορίζει τις τιμές ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές του, οι οποίοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κοστοστρεφείς εισροές χονδρικής. Ακόμη και αν γινόταν δεκτή η ύπαρξη ορισμένων φραγμών εισόδου στην αγορά, η διαθεσιμότητα κοστοστρεφών εισροών χονδρικής μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδη για το φορέα εκμετάλλευσης που κατέχει δεσπόζουσα θέση στο να χρεώνει υπερβολικά υψηλές λιανικές τιμές, εφόσον είναι πιθανό να επιτρέπει στους ανταγωνιστές να αντικρούσουν την εν λόγω συμπεριφορά τιμολόγησης με δικά τους προϊόντα λιανικής».

Η ανακοίνωση της Ε.Ε. καταλήγει ως εξής: «Επομένως, η Επιτροπή ζητεί από την ΕΕΤΤ να δικαιολογήσει περαιτέρω στο τελικό της μέτρο, βάσει των ανωτέρω, την ανάγκη για συνεχή ρύθμιση των τιμών σε επίπεδο λιανικής ή να τροποποιήσει την πρότασή της καταργώντας την υποχρέωση του ΟΤΕ να χρεώνει τις μισθωμένες γραμμές λιανικής με χωρητικότητα έως και 2 Mbps κοστοστρεφώς.»

Share.

Leave A Reply