Ημερίδα Διαβούλευσης για την ανάπτυξη της Ταχυδρομικής Αγοράς στην ΕΕΤΤ

0

Οι «Βελτιωτικές προτάσεις του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου» για την ταχυδρομική αγορά αποτέλεσαν το αντικείμενο συζήτησης στην ημερίδα διαβούλευσης, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, μετά από πρωτοβουλία της ΕΕΤΤ και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων του κλάδου και του αρμόδιου Υπουργείου.

Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο προετοιμασίας του νέου κανονιστικού πλαισίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου ταχυδρομικού Νόμου και ενόψει της απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς στην Ελλάδα. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η παρουσίαση προτάσεων και λύσεων, που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανταγωνιστική ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από στελέχη της ΕΕΤΤ και ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με το νέο ταχυδρομικό Νόμο, τη Γενική Άδεια και τους όρους εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, την Ειδική Άδεια και τους όρους χορήγησης, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών και τις αποζημιώσεις χρηστών, καθώς και την παροχή στοιχείων / πληροφοριών στην ΕΕΤΤ.

κ. Μ. Σακκάς, Αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ, κ. Χρ. Αποστόλου, Προϊστάμενος Δ/νσης Ταχυδρομείων, Ν. Σταυρουλάκη, Προϊσταμένη Τμ. Ρύθμισης Ταχυδρομικών Θεμάτων και στελέχη της Δ/νσης Ταχυδρομείων

Share.

Leave A Reply