2ο Digital Agenda Assembly. Η πορεία επίτευξης των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας

0

Διεξάγεται σήμερα και αύριο (21-22 Ιουνίου) στις Βρυξέλλες η 2η συνάντηση για τα θέματα της Ψηφιακής Ατζέντας, Digital Agenda Assembly. Οι κύριοι στόχοι της συνάντησης αυτής είναι: Η αξιολόγηση της προόδου μέχρι σήμερα σχετικά με την εφαρμογή της επίτευξης των στόχων και των δράσεων της Ψηφιακής Ατζέντας και η αναζήτηση των τρόπων βελτίωσης των παροχών, ο προσδιορισμός των μελλοντικών προκλήσεων για την εφαρμογή του ψηφιακού θεματολογίου και για την Κοινωνία της Πληροφορίας γενικότερα, η κινητοποίηση των ενεργειών των ενδιαφερομένων για την επίτευξη περαιτέρω προόδου και η αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Στο παρακάτω γράφημα, παρουσιάζεται η εξέλιξη της επίτευξης των στόχων της Ψηφιακής Ατζέντας στο μέσο όρο των κρατών μελών:

Digital-Agenda-2012-Targets-Overall

Οι αντίστοιχοι δείκτες στην Ελλάδα παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα στο οποίο αποτυπώνονται οι επιδόσεις της χώρας, καθως και η συμμετοχή της στη διαμόρφωση του μέσου όρου των στόχων της ΕΕ.

 

Share.

Leave A Reply