Σε τροχιά υλοποίησης το ΣΗΛΥΑ

0

Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων εγκατάστασης κεραιών (ΣΗΛΥΑ) με το οποίο προσδοκάται πως θα ομαλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας ώστε οι εταιρείες να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έθεσε χθες και μέχρι τις 6 Ιουλίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση τον νέο κανονισμό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά, προκειμένου στη συνέχεια και αφού ενσωματώσει τις απόψεις της αγοράς να τον θέσει σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας απαιτείται η έκδοση άδειας από την ΕΕΤΤ. Πριν την έκδοση της άδειας επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας μόνον κατόπιν χορήγησης του πιστοποιητικού πληρότητας από την Επιτροπή.

Με βάση την προτεινόμενη διαδικασία η ΕΕΤΤ μετά την οριστική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου εκδίδει άδεια κατασκευής κεραίας εφόσον ο φάκελος που έχει υποβληθεί στο ΣΗΛΥΑ είναι πλήρης και έχουν εκδοθεί εγκρίσεις από όλες τις υπηρεσίες προς τις οποίες περιλαμβάνεται αίτηση στον ολοκληρωμένο φάκελο.

Η ΕΕΤΤ εκδίδει πιστοποιητικό πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου εφόσον έχουν παρέλθει 4 μήνες από την οριστική υποβολή του φακέλου και δεν έχει γίνει απόρριψη ή επιστροφή της αίτησης και δεν έχει εκφραστεί αρνητική γνώμη από κάποια αρμόδια υπηρεσία, ωστόσο έχει χορηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Το τελευταίο συνιστά και τη δικλείδα ασφαλείας της νέας νομοθεσίας ώστε να μην καθυστερούν αδικαιολόγητα οι διάφορες υπηρεσίες την απάντησή τους στα αιτήματα τοποθέτησης κεραιών, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα.

Share.

Leave A Reply