Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από την ΕΕΤΤ

0

Στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου, αυτού της δημιουργίας Συστήματος Παρακολούθησης Τιμών Προϊόντων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην ελληνική αγορά, προχωρά η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά δημόσια διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει έως τις 2 Ιουλίου προκειμένου οι εταιρείες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις απόψεις τους. Η ανάγκη ύπαρξης Συστήματος Παρακολούθησης Τιμών απορρέει από το άρθρο 66 του ν4070/2012.

Σκοπός του Συστήματος είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη για την αξιόπιστη, έγκυρη και με απλό τρόπο παράθεση των λιανικών τιμολογιακών πακέτων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου) μέσα από μια αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική συλλογή, αποτύπωση και διάθεσή τους στο κοινό με ενοποιημένο τρόπο. Επίσης σκοπός του συστήματος είναι η ενδυνάμωση του επιχειρηματικού υπόβαθρου στην Ελλάδα, δίνοντας στην αγορά τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων καινοτόμων πρωτοβουλιών από την αξιοποίηση των ανωτέρω διαθέσιμων δεδομένων.

Ωφελούμενοι από τη λειτουργία του Συστήματος θα είναι  πρωτίστως οι καταναλωτές για τους οποίους θα μειωθεί το κόστος αναζήτησης πληροφόρησης, δεδομένου ότι θα μπορούν να την αντλούν από την ΕΕΤΤ για όλες τις ανταγωνιστικές προσφορές.

Το Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών προτείνεται να αποτελείται από δύο αυτόνομες δομικές ενότητες, το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Τυποποιημένων Τιμολογιακών Στοιχείων και το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΕΤΤ. Το Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Τυποποιημένων Τιμολογιακών Στοιχείων θα ενημερώνεται από τους παρόχους μέσω ασφαλούς web υπηρεσίας, ενώ το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΕΤΤ θα αποσκοπεί αρχικά στην παρουσίαση όλων των  στοιχείων πακέτων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον κριθεί απαραίτητο, η παρουσίαση των πακέτων μπορεί να εξελιχθεί σε συγκριτική αξιολόγηση.

Share.

Leave A Reply