Δημόσια διαβούλευση από την ΕΕ για το κόστος ευρυζωνικών υποδομών

0

Με δεδομένο ότι το internet υψηλών ταχυτήτων αποτελεί άξονα ανάπτυξης όλων των τομέων της οικονομίας και ουσιαστικά το μέσο που θα ενοποιήσει τις ευρωπαϊκές αγορές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί πλάνο εξεύρεσης τρόπων και μεθόδων συγκράτησης  του κόστους εγκατάστασης νέων δικτύων για Internet υψηλών ταχυτήτων εντός της ΕΕ. Η Επιτροπή μέσω Δημόσιας Διαβούλευσης, επιθυμεί να διερευνήσει πιθανούς τρόπους και προτάσεις μείωσης των δαπανών που συνδέονται με τεχνικά έργα, όπως η εκσκαφή τάφρων για τοποθέτηση οπτικών ινών, σε επίπεδα κόστους που μπορούν να φτάσουν έως και το 80% του συνολικού κόστους. Η Επιτροπή πιστεύει ότι το μέσο κόστος των ευρυζωνικών επενδύσεων θα μπορούσε να μειωθεί κατά 25%. Στη Δημόσια Διαβούλευση, ζητείται η γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως οργανισμοί τηλεπικοινωνιών, εταιρείες κοινής ωφέλειας, επενδυτών, Δημόσιων αρχών, ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, αλλά και ενώσεων καταναλωτών.
Στο πλαίσιο του πονήματος, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Neelie Kroes, δήλωσε: «Αν θέλουμε να εξαπλωθούν οι ταχείες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να μειωθεί το κόστος των έργων μηχανικού για την εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων. Πρέπει να δοκιμάσουμε πρακτικές ιδέες για τη μείωση του κόστους και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, της περαιτέρω χρήσης και της κοινής χρήσης της εν λόγω υποδομής. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό για τους πολίτες από το σκάψιμο στους δρόμους, και τίποτα πιο ενοχλητικό για τις επιχειρήσεις από τις περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.»

 

Η Επιτροπή ενδιαφέρεται να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τα εξής:

  • προσκόμματα σε επενδύσεις ευρυζωνικής υποδομής,
  • τρόπους βελτίωσης της χρήσης της λειτουργούσας υποδομής,
  • συντονισμό των τεχνικών έργων,
  • μέτρα για περαιτέρω συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών και για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης,
  • «ετοιμότητα» των νέων κτιρίων να δεχθούν υποδομή διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου 2012.

Share.

Leave A Reply