Απολογισμός εταιρικής υπευθυνότητας Vodafone

0

H Vodafone έχει στόχο να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις σημερινές προκλήσεις, παραμένοντας προσηλωμένη στις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε τρεις στρατηγικούς πυλώνες, που εξασφαλίζουν την υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας, την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων (της ενέργειας και των υλικών), αλλά και τη συστηματική αξιοποίηση της τεχνολογίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας, σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Η νέα αυτή στρατηγική κατεύθυνση, αλλά και τα προγράμματα που εντάσσονται σε αυτή, περιγράφονται εκτενώς στον 9ο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας που αφορά στην περίοδο Απρίλιος 2010-Μάρτιος 2011. Ο 9ος  Απολογισμός της Vodafone, κατατάσσεται μετά από έλεγχο ανεξάρτητου φορέα, στο επίπεδο εφαρμογής Α+ των δεικτών GRI, ενώ για ακόμα μία φορά το περιεχόμενο του διασφαλίζεται, σύμφωνα με το Πρότυπο ΑΑ1000, ώστε να ανταποκρίνεται στις αρχές της συμμετοχικότητας, ουσιαστικότητας και ανταπόκρισης.

Η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone, κα Αγγελική Παπαντωνίου, δήλωσε σχετικά: «Στη Vodafone συνεχίζουμε να επενδύουμε σε προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και βελτιώνουμε κάθε χρόνο την επίδοσή μας, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Στόχος μας είναι η μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία μας, αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας».

Τα προγράμματα της Vodafone που ξεχώρισαν την περίοδο αυτή και που περιγράφονται αναλυτικά στον Απολογισμό είναι:

  • Η μελέτη «Carbon Connections», η πρώτη ποσοτικοποιημένη μελέτη στην Ελλάδα που, με μετρήσιμα μεγέθη, καταδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους, συγκεκριμένες εμπορικές εφαρμογές κινητής επικοινωνίας μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.
  • H αξιοποίηση της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας στον τομέα της υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της εκπαίδευσης, μέσα από τα προγράμματα Τηλεϊατρικής, Προστασία της Καφέ Αρκούδας και click… στην Ιστορία, αντίστοιχα.
  • Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο και τα κτίρια γραφείων, με αποτέλεσμα την αποτροπή εκπομπής στην ατμόσφαιρα, περισσότερων από 41.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.
  •  Η ανανέωση του «Οδηγού για Γονείς», σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και την Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, παρέχοντας πρακτικές συμβουλές στους γονείς για το πώς μπορούν να καθοδηγήσουν το παιδί τους στην υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας και του διαδικτύου.

Τόσο ο τελευταίος (9 ος), όσο και οι προηγούμενοι Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της Vodafone είναι διαθέσιμοι στο vodafone.gr.

Share.

Leave A Reply