Πρότυπο έργο πληροφορικής στη ΔΕΛΤΑ Τροφίμων από τη SingularLogic

0

Έργο ύψους 9 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας υλοποιεί η SingularLogic, για την εταιρία ΔΕΛΤΑ Τροφίμων του Ομίλου Vivartia, τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Το έργο ανέλαβε η SingularLogic στο πλαίσιο της στρατηγικής της επιλογής για δραστηριοποίηση στην παροχή IT Outsourcing υπηρεσιών σε εταιρείες του μεγάλου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το έργο περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό, την υλοποίηση και λειτουργία, από τη SingularLogic, όλων των συστημάτων πληροφορικής και των επιχειρησιακών διαδικασιών των εταιρειών ΔΕΛΤΑ, ΒΙΓΛΑ, ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ στην Ελλάδα και UNITED MILK COMPANY (UMC) στη Βουλγαρία, καθώς και τη VIVARTIA Συμμετοχών, υποστηρίζοντας συνολικά 3.000 χρήστες σε καθημερινή βάση.

Οι χρήστες των εταιρειών της ΔΕΛΤΑ Τροφίμων έχουν στη διάθεσή τους πληροφοριακά συστήματα, που καλύπτουν με ολοκληρωμένο τρόπο τις αυξημένες, καθημερινές επιχειρηματικές ανάγκες της εταιρίας. Όλα τα Κεντρικά συστήματα φιλοξενούνται στα δύο Κέντρα Δεδομένων (Data Centers) της SingularLogic στο Κορωπί και στη Νέα Ιωνία, σε νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που επιλέχθηκε ειδικά για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου, με αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας και ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια συστημάτων, δεδομένων και υπηρεσιών καθώς και μηδενική ανοχή λάθους.

Κύρια οφέλη για την Δέλτα αποτελούν: η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων στο Όμιλο υπηρεσιών πληροφορικής, η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες, η ευελιξία προσαρμογής του επιπέδου παροχής υπηρεσιών ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες, η προτυποποίηση διαδικασιών και η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, η αξιοποίηση εξειδικευμένων στελεχών πληροφορικής, η  εστίαση της εταιρείας στην κύρια επιχειρησιακή της λειτουργία και μόνο, η πλήρης διοικητική πληροφόρηση σε διάφορα επίπεδα, η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της, η ακριβής πρόβλεψη του κόστους πληροφορικής και, τέλος, η συνολική μεταφορά της επιχειρησιακής συνέχειας και της διαχείρισης των κινδύνων αποκλειστικά και μόνο στη SingularLogic ως παρόχου αυτής της υπηρεσίας.

Share.

Leave A Reply