Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μονοπωλιακές πρακτικές της Motorola

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει την έρευνά που διεξάγει για τη Motorola Mobility σχετικά με τις άδειες εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που αυτή κατέχει στον τομέα της κινητής.

Μετά από προσφυγές της Microsoft και της Apple, η ΕΕ έχει κινήσει επίσημη διαδικασία έρευνας για πιθανές παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από τη Motorola. Το σκεπτικό είναι παρόμοιο με μια έρευνα που είχε ξεκινήσει και κατά της Samsung στα τέλη Ιανουαρίου και αφορά το κατά πόσον οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους για παραχώρηση αδειών χρήσης ευρεσιτεχνιών για  τεχνολογίες απαραίτητες για τα πρότυπα της βιομηχανίας κινητής.

H Motorola εξετάζεται επίσης για το αν παραβαίνει τις αμετάκλητες δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι των οργανισμών τυποποίησης όπως το ETSI (European Telecommunication Standard Institute). Τόσο η Motorola όσο και η Samsung είχαν δεσμευθεί να χορηγήσουν άδεια εκμετάλλευσης των διπλωμάτων αυτών με δίκαιους, εύλογους και χωρίς διακρίσεις όρους. Η Motorola παρείχε τέτοιες δεσμεύσεις, καθορίστηκαν τα πρότυπα τα 2G και 3G συστήματα κινητής τηλεφωνίας, το πρότυπο συμπίεσης βίντεο H.264 και το WLAN. Η έρευνα θα εξετάσει κατά πόσον η Motorola έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά και προκάλεσε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, μέσω νομικών ενεργειών της. Επίσης θα εξεταστούν καταγγελίες για δυσβάσταχτους όρους αδειοδότησης πατεντών για βασικές και τυποποιημένες τεχνολογίες.

Share.

Leave A Reply