Πρόστιμο από Ιταλικό Δικαστήριο στην Apple για την πολιτική εγγυήσεων

0

Η Ιταλική δικαιοσύνη, επικύρωσε το πρόστιμο των 900.000 ευρώ που είχε επιβάλλει στο τέλος του 2011 και έτσι υπάρχει πλέον δεδικασμένο που έχει τελεσιδικήσει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Είναι γνωστό ότι η Apple, αλλά και άλλες εταιρίες που εδρεύουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (πχ.Ιαπωνία), εφαρμόζουν την πολιτική εγγυήσεων που ισχύει στις χώρες τις οποίες έχουν έδρα.

Έτσι, η πολιτική εγγυήσεων της Αμερικάνικης εταιρίας, προβλέπει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, με χρονικό ορίζοντα ενός έτους από την αγορά του προϊόντος.

Αντίθετα η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει την παροχή εγγύησης στους καταναλωτές με χρονική ισχύ τουλάχιστον 2 χρόνια από την αγορά. Επίσης η νομοθεσία προβλέπει ρητά ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, τα οποία πωλούνται εντός της ΕΕ, ακόμα και αν δεν κατασκευάζονται σε χώρα-μέλος της ΕΕ.

Εναντίον αυτής της πρακτικής στέφονται 11 οργανώσεις καταναλωτών οι οποίες έχουν συνασπιστεί κατά της Apple και ζητούν από την Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη να λάβει μέτρα σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για παροχή 2ετούς εγγύησης σε όλα τα προϊόντα της. Στις οργανώσεις που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι και η ελληνική οργάνωση καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ.

Share.

Leave A Reply