Νυκτερινή κατάθεση του πολυνομοσχεδίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

0

Κατατέθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης το πολύ-νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο στο πρώτο μέρος του περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο της νομοθεσίας που διέπει τον τομέα των Επικοινωνιών, υπό τον τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

Η συζήτησή του θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα χωρίς να είναι γνωστό μέχρι στιγμής το πότε θα εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής ώστε να ψηφιστεί.

Το σχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή, σε σχέση με το αρχικό που ετέθη σε διαβούλευση, έχει ορισμένες αλλαγές, μεταξύ των οποίων είναι και αυτή που προβλέπει την παράταση της θητείας της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) μόνον όμως όταν το επιβάλλουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις του προέδρου της Επιτροπής: «Κατ΄ εξαίρεση» (εννοεί από την ορισμένη σε δύο τετραετίες το ανώτερο θητεία) αν η θητεία του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. λήγει πριν την ολοκλήρωση της θητείας του σε θέση Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), η θητεία όλων των μελών της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της θητείας του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. ως Προέδρου ή Αντιπροέδρου του εν λόγω φορέα. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, η θητεία της Ολομέλειας της Επιτροπής παρατείνεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2014.

Με βάση επίσης τις νέες ρυθμίσεις η Ε.Ε.Τ.Τ. αποκτά το δικαίωμα να προβεί σε αγορά ακινήτου, στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, με διαδικασία την οποία θα καθορίσει η ίδια. Τη σχετική σύμβαση την υπογράφει ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.  

Ακόμη, με το άρθρο 29 του σχεδίου νόμου η Ε.Ε.Τ.Τ. αποκτά περισσότερα εργαλεία για να επιβάλει στους παρόχους συνεγκαταστάσεις και από κοινού χρήσεις ευκολιών: «Όταν επιχείρηση παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το δικαίωμα, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες επί, υπέρ ή υπό δημόσιου, ιδιωτικού ή κοινόχρηστου ακινήτου, ή δύναται να επωφελείται διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι σε θέση να επιβάλει την από κοινού χρήση των ευκολιών ή του ακινήτου αυτού, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κτιρίων ή εισόδων σε κτήρια, καλωδιώσεων κτιρίων, ιστών, κεραιών, πύργων και άλλων φερουσών κατασκευών, αγωγών, σωληνώσεων, φρεατίων και κυτίων σύνδεσης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό για τη συνεγκατάσταση, αφού προηγηθεί σχετική δημόσια διαβούλευση. Με τον Κανονισμό αυτό, όπου η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι η αλληλοεπικάλυψη των υποδομών θα ήταν οικονομικώς αναποτελεσματική ή πρακτικώς ανέφικτη, δύναται να επιβάλλει στους κατόχους των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 δικαιωμάτων και/ή στους ιδιοκτήτες των καλωδιώσεων υποχρεώσεις ως προς την από κοινού χρήση των καλωδιώσεων εντός των κτιρίων ή μέχρι το πρώτο σημείο συγκέντρωσης ή διανομής όταν αυτό βρίσκεται εκτός κτιρίου.»

Στο κατατεθέν σχέδιο νόμου δεν υπάρχει η υποχρέωση του δημοσίου να καλύπτει το κόστος της καθολικής υπηρεσίας, όπως άλλωστε προβλέπεται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα του 2007: Μεταξύ άλλων ορίζεται: «Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. προσδιορίζεται χωριστά για κάθε επιχείρηση η επιβάρυνση που σχετίζεται με τον επιμερισμό του κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας. Η εν λόγω επιβάρυνση δεν επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που δεν παρέχουν υπηρεσίες στην Ελληνική Επικράτεια.»

 

Διαβάστε το νομοσχέδιο εδώ


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

Leave A Reply