Ενιαία Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας ΟΤΕ-Cosmote

0

Από τη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας ξεκίνησε ουσιαστικά η ενοποίηση των ΟΤΕ – Cosmote καθώς ήδη τα στελέχη της Επικοινωνίας της Cosmote μετακόμισαν στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ και εργάζονται με βάση ένα κοινό.

Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας είναι η Ντ. Τζιμέα η οποία έχει ως σύμβουλο την Κ. Ζαννιά. Οι υποδιευθύνσεις που δημιουργήθηκαν είναι οι εξής:

1.       Εταιρικής Υπευθυνότητας Σταθερής και Κινητής με επικεφαλής την Σ. Αγγελοπούλου.

2.       Εσωτερικής Επικοινωνίας Σταθερής και Κινητής με επικεφαλής την Μ. Καταροπούλου.

3.       Εξωτερικής Επικοινωνίας και Στρατηγικής Μέσων Σταθερής και Κινητής με επικεφαλής την Κ. Κατσούλη.

4.       Σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με επικεφαλής την Σ. Μαρίνου. Στην υποδιεύθυνση αυτή επικεφαλής του τμήματος Media Relation Εταιρικών Θεμάτων είναι ο Κ. Κανακάρης και του τμήματος Media Relation Εμπορικών Θεμάτων η Ε. Κουναλάκη.

Σημειώνεται ότι από την στιγμή που επικεφαλής του ομίλου ΟΤΕ ανέλαβε ο Μ. Τσαμάζ η διοίκηση των ΟΤΕ – Cosmote ασκείται, όσον αφορά τουλάχιστον το ανώτερο επίπεδο διοίκησης, από στελέχη τα οποία «βλέπουν» και τις δύο εταιρείες. Η προοπτική άλλωστε είναι η συγχώνευση των δύο εταιρειών (μητρικής και θυγατρικής) όταν ξεπεραστούν προβλήματα που άπτονται κυρίως της ρύθμισης στην οποία υποβάλλεται ο ΟΤΕ.

Share.

Leave A Reply