Παρασκευή, 24 Μαρτίου

ΕΕΤΤ: Δημόσια διαβούλευση για παράταση θητείας αρμοδιότητες και αμοιβές

0

Παράταση της θητείας της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) μέχρι τουλάχιστον το τέλος του 2014 προβλέπεται μεταξύ άλλων στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 16 του τρέχοντος μήνα το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΥΜΔ).

Στο εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της νομοθεσίας που διέπει τον τομέα των Επικοινωνιών γεγονός που αποδίδεται σε νομοτεχνικούς λόγους. Παράλληλα επιχειρείται η εναρμόνιση με το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές οδηγίες το 2009 και – όπως σημειώνεται από τους συντάκτες του – διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται διατάξεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του ν.3431/2006 καθώς και των τροποποιήσεων  συμπληρώσεων αυτού.

Αναφορικά με την ΕΕΤΤ προβλέπεται η παράταση της θητείας της Ολομέλειας σε περίπτωση κάποιο μέλος της έχει επιλεγεί ως μέλος σε κάποιο διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό. Αυτό σημαίνει παράταση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2014 καθώς ο πρόεδρος της Επιτροπής Λ. Κανέλλος έχει επιλεγεί ως πρόεδρος και μετά αντιπρόεδρος στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών  (Body of European Regulators of Electronic Communications – BEREC). Κανονικά η θητεία της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ λήγει τον Αύγουστο του 2013.

Επίσης διαφοροποιείται το καθεστώς με βάση το οποίο καθορίζονται οι αμοιβές των μελών της Ολομέλειας της Επιτροπής. Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών της ΕΕΤΤ καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν. Οι ισχύουσες διατάξεις που έχουν επιβληθεί εξαιτίας των μέτρων για τη μείωση των δαπανών του δημοσίου, έχουν επιβάλλει ως πλαφόν στις αποδοχές των επικεφαλείς της Επιτροπής το ποσό που αμείβονται  οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων. Με ενδιαφέρον αναμένεται αν η ρύθμιση αυτή θα εγκριθεί από το υπουργείο Οικονομικών.

Aπό τις υπόλοιπες διατάξεις ξεχωρίζει το άρθρο 5 στο οποίο προβλέπεται, η σύσταση Επιτροπής Πολιτικής Επικοινωνιών, η οποία θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για θέματα πολιτικής του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών , καθώς και η σύσταση Επιτροπής Θεμάτων Διαδικτύου και Ονομάτων Χώρου, η οποία θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για θέματα διακυβέρνησης και ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο.

Με το άρθρο 29 επιδιώκεται η αποφυγή της συγκέντρωσης περισσότερων κεραιών σε συγκεκριμένα σημεία του οικιστικού ιστού των πόλεων. Προς το σκοπό αυτόν παρέχεται η δυνατότητα στην ΕΕΤΤ με κανονισμό που θα εκδώσει, να επιβάλει σε επιχείρηση παροχής δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών να προβεί σε φυσική συνεγκατάσταση. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται στην ΕΕΤΤ και για την από κοινού χρήση ευκολιών ή ακινήτου. Με το ίδιο άρθρο ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών ή ακινήτου.

Share.

Leave A Reply