Η ΕΕΤΤ αναλαμβάνει την υλοποίηση του νόμου για τις κεραίες

0

Στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έχει μεταφερθεί πλέον, μετά την ψήφιση από τη Βουλή του νέου νόμου, το σημαντικότερο τμήμα της ευθύνης για την επιτυχία και την απρόσκοπτη λειτουργία του νέου συστήματος για την αδειοδότηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Πρόκειται για ένα μείζον θέμα. Ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και όχι μόνον, καθώς οι εκκρεμότητες στο όλο σύστημα που είχαν ως συνέπεια η πλειοψηφία των κεραιών να λειτουργεί χωρίς άδεια, καλλιέργησαν την καχυποψία στον πολίτη, γεγονός το οποίο μεταφράστηκε επίσης σε οικονομικό κόστος για τιςCosmote, Vodafone και Wind.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα αδειοδότησης των κεραιών θα χρειασθούν τουλάχιστον άλλοι 6 μήνες. Το όλο εγχείρημα εξαρτάται και από το κατά πόσο οι συναρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων  οι Πολεοδομίες ή οι νεοσύστατες Υπηρεσίες Δόμησης στις Περιφέρειες που θα τις υποκαταστήσουν, θα μπορέσουν και αυτές να ενταχθούν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).

Ωστόσο, η καινοτομία που έχει εισαχθεί εισάγει ένα δίκτυ ασφαλείας αφού μετά την παρέλευση ενός 4μήνου αν η αρμόδια υπηρεσία δεν απαντήσει, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η άδεια από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) η κεραία εγκαθίσταται νομίμως με ευθύνη της εταιρείας. Η αναφορά στις Περιφέρειες δεν είναι τυχαία. Το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος έχει εντοπιστεί εκεί, με ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων όπου δεν υπάρχει απάντηση ούτε καν αρνητική στο αίτημα για την τοποθέτηση κεραίας.

Υπενθυμίζεται ότι από τι σύνολο των 7.000 υφιστάμενων κεραιών σχεδόν οι 4.000 δεν έχουν πλήρη φάκελο άδειας.

Σήμερα στην Ελλάδα για την αδειοδότηση μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας χρειάζεται από 2,5 – 3 χρόνια, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 6 – 7 μήνες. Την ίδια στιγμή οι εταιρείες δαπανούν συνολικά ετησίως περί τα 35 εκατ. ευρώ για να ξηλώνουν κεραίες, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν την έγκριση της  ΕΕΑΕ όσον αφορά την ακτινοβολία.

Με βάση το νέο νόμο για να τεθεί σε ισχύ το ΣΗΛΥΑ χρειάζεται μια κοινή υπουργική απόφαση των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, η οποία πρέπει να εκδοθεί σε 6 μήνες. Με αυτήν θα ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών και εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ.

Μέχρι την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης οι αιτήσεις – μελέτες εξετάζονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες παράλληλα, ανεξάρτητα και χωρίς να προαπαιτείται η έγκριση ή η σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, με απόφαση της ΕΕΤΤ που εκδίδεται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, καθώς και κάθε θέμα αρμοδιότητας της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικό με την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών. Η απόφαση αυτή θα τεθεί υποχρεωτικά και σε δημόσια διαβούλευση, άρα θεωρείται αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα.

Για τις υφιστάμενες κεραίες οι εταιρείες έχουν στη διάθεσή τους 2 χρόνια για τις νομιμοποιήσουν. Μέχρι τότε, εφόσον υπάρχει μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας για την οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ, ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αρμόδια υπηρεσία και έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή κεραίας στην ΕΕΤΤ θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες.

Οι άδειες των υφιστάμενων κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου και δεν επιτρέπεται η παράλληλη υπαγωγή στη νέα διαδικασία αδειοδότησης. Σημειώνεται πως με βάση τη νέα νομοθεσία περί των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων οι περισσότερες κεραίες δεν χρειάζονται την περιβόητη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), γεγονός που επισπεύδει τις σχετικές διαδικασίες.

Share.

Leave A Reply