Φθηνότερο το roaming εντός ΕΕ από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

0

Με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση σχετικά με την αναδιατύπωση του Κανονισμού για την περιαγωγή (roaming) σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέα ανώτατα όρια χονδρικών και λιανικών τιμών για κλήσεις, μηνύματα και για πρώτη φορά και ανώτατες τιμές λιανικής για λήψη δεδομένων στο εξωτερικό.  Οι Ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ χαμηλότερων τιμών από αυτές που είχε αρχικά προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά τηλεπικοινωνιών και να προστατεύονται καλύτερα οι καταναλωτές.

Οι τιμές (προ ΦΠΑ) που εισηγείται το Ευρωκοινοβούλιο είναι οι ακόλουθες:

από 1η Ιουλίου 2012 από 1η Ιουλίου 2013 από 1η Ιουλίου 2014

για κλήσεις φωνής:

εξερχόμενες κλήσεις 0,25 ευρώ/λεπτό 0,20 ευρώ/λεπτό 0,15 ευρώ/λεπτό
εισερχόμενες κλήσεις 0,08 ευρώ/λεπτό 0,07 ευρώ/λεπτό 0,05 ευρώ/λεπτό

για γραπτά μηνύματα

  0,08 ευρώ ανά sms 0,07 ευρώ ανά sms 0,05 ευρώ ανά sms

για λήψη δεδομένων

  0,50 ευρώ ανά Mbyte 0,30 ευρώ ανά Mbyte 0,20 ευρώ ανά Mbyte

Συγκριτικά, οι τρέχουσες τιμές είναι 0,35 ευρώ/λεπτό για εξερχόμενες κλήσεις, 0,11 ευρώ/λεπτό για εισερχόμενες κλήσεις και 0,11 ευρώ ανά γραπτό μήνυμα.

Οι Ευρωβουλευτές ζητούν ακόμα να ισχύουν οι ίδιες τιμές και για περιαγωγή σε τρίτες χώρες, εκτός της ΕΕ, από τον Ιούλιο του 2013, και να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής παρόχου υπηρεσιών από τους καταναλωτές, όταν ταξιδεύουν σε άλλες χώρες, αλλά και χρήσης διαφορετικών παρόχων για κλήσεις περιαγωγής και κατέβασμα δεδομένων, χωρίς αλλαγή αριθμού τηλεφώνου.

Share.

Leave A Reply