Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

0

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 6 Μαρτίου τέθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.) το έργο της δημιουργίας Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων προϋπολογισμού 4,748 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα έργο που συζητείται επί χρόνια και έχει ως αντικείμενο τη διαρκή μέτρηση και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο του συνόλου των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών κάθε είδους. Παράλληλα ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα, μέσω του διαδικτυακού τόπου που θα δημιουργηθεί, να έχει πρόσβαση στις μετρήσεις των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που θα καταγράφονται από τους σταθμούς μέτρησης. Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Οι υποδομές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που θα αποτελέσουν το αντικείμενο του έργου θα είναι αυτές που εκπέμπουν σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων (100 kHz – 5.5 GHz, αδειοδοτούμενες και μη) ενδεικτικά οι εξής:

  •         Δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών (όπως δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παλαιάς και νέας γενιάς GSM-900 και GSM-1800 & UMTS), δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης, κλπ.
  •         Ακτινοβολίες από πηγές, όπως κεραίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών κλπ.
  •         Ραντάρ
  •         Ραδιοσυσκευές και δίκτυα που δεν απαιτούν άδεια, όπως Wireless Hotspots, εταιρικές ζεύξεις κτλ.

Το έργο περιλαμβάνει:

  •         την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 500 σταθερών σταθμών μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα
  •         την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 13 φορητών σταθμών μέτρησης
  •         τη δημιουργία και λειτουργία ενός κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων μέτρησης
  •         τη δημιουργία ενός δικτύου διασύνδεσης των σταθμών μέτρησης με το κέντρο δεδομένων
  •         την ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΠΣ), στο οποίο θα προβάλλονται οι σταθμοί μέτρησης καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων
  •         την ανάπτυξη και λειτουργία μιας διαδικτυακής πύλης για την προβολή των δεδομένων μέτρησης και της διάθεσης αυτών στο Διαδίκτυο.

Από την υλοποίηση του έργου αναμένεται να ωφεληθεί ο συνολικός πληθυσμός της χώρας, αφού θα επιτευχθεί μεταξύ άλλων η υποστήριξη του μηχανισμού για τον συνεχή έλεγχο και τον περιορισμό των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών μιας περιοχής στα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης του κοινού και η ορθή λειτουργία των διαφόρων πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με στόχο τόσο την δημόσια υγεία όσο και την αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Σημαντικό είναι το έργο και για τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αναπτύσσουν ασύρματα δίκτυα. Οι επιχειρήσεις θα είναι πλέον σε θέση να συλλέξουν τα στοιχεία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που απαιτούνται για την εγκατάσταση και αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων τους αυτόματα, παρακάμπτοντας τη μέχρι σήμερα χρονοβόρα διαδικασία αίτησης των πληροφοριών αυτών από τις αρμόδιες αρχές ή την μέτρηση των τιμών με ίδια μέσα.

Share.

Leave A Reply