Microsoft New World of Work

0

Το νέο μοντέλο εργασίας που εφάρμοσε πρόσφατα, παρουσίασε σήμερα η Microsoft Ελλάς σε ειδική εκδήλωση για τους δημοσιογράφους. Το New World of Work συνιστά μια σύγχρονη πρόταση παραγωγικότητας, η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων , μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη, τόσο σε επίπεδο οικονομικό, όσο και σε επίπεδο παραγωγικότητας, σε κάθε οργανισμό που θα την υιοθετήσει.

Δομικό στοιχείο του New World of Work αποτελεί η εμπιστοσύνη της εταιρίας προς τους ανθρώπους της, καθώς ο εργαζόμενος αποκτά ο ίδιος TOV έλεγχο τou τρόπου εργασίας τΟυ. Το προσωπικό έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα εργαλεία, τον ειδικά προσαρμοσμένο εργασιακό χώρο, αλλά και την ελευθερία, ώστε να μπορεί να αποδώσει από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, καθώς η αποτελεσματικότητα και οι επιδόσεις δεν είναι πλέον συνυφασμένες με την παρουσία στο γραφείο. Η παραγωγικότητα συνδέεται λιγότερο με τις γνωστές σταθερές ενός προκαθορισμένου χώρου και χρόνου και περισσότερο με τη δυνατότητα επιλογών που διασψαλίζονται με τη συνδρομή της τεχνολογίας, η οποία επιτρέπει στους εργαζόμενους διαρκή και απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία τους, καθώς και εύκολη και γρήγορη επικοινωνία με τους συναδέλφους τους. Τα κόστη υποδομής μειώνονται, η παραγωγικότητα αυξάνεται και η ικανοποίηση των εργαζόμενων βελτιώνεται.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Ελλάς, Ernst-Jan Stigter, παρουσίασε στους εκπροσώπους του Τύπου τη φιλοσοψία του New World of Work, ανέδειξε τα πλεονεκτήματά του και επεσήμανε τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίησή του. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στα γραφεία της εταιρίας, όπου το κοινό είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει τις πρόσφατες απαραίτητες μετατροπές που υλοποιήθηκαν στους εσωτερικούς χώρους, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγKfς του New World of Work, με περισσότερους χώρους κοινής συνάντησης με πελάτες και συνεργάτες και πλήρη απουσία σταθερών προσωπικών γραφείων .

Κατά την παρουσίασή του, ο Ernst-]an Stigter, Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Ελλάς ανέφερε: «Στη Microsoft μονίμως διερευνούμε και αναζητούμε νέα μοντέλα ανάπτυξης; Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες επιχειρηματικές ανάγκες αλλά και το σύγχρονο τρόπο ζωής των ανθρώπων. Γνωρίζουμε καλά ότι στο σημερινό δύσκολο οικονομικό τοπίο, η επιβίωση μιας επιχείρησης κρίνεται όχι μόνο από τη δυναμική της γα εξελιχθεί αλλά κυρίως από τη δυνατότητά της γα ηγηθεί των εξελίξεων, γα αντιληφθεί την ανάγκη διατήρησης της ικανοποίησης των υπαλλήλων της και να προβεί στις δόμικες διαρθρωτικές αλλαγές που θα την τοποθετήσουν σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τογ ανταγωνισμό. Το New World of Work αποτελεί για εμάς το μοντέλο εργασίας του μέλλοντος το οποίο αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες της τεχνολογίας και κυρίως τις δυνατότητες των ανθρώπων μιας επιχείρησης δίνοντας τους το απαραίτητο οξυγόνο προκειμένου να αναπτυχθούν και γα εξελιχθούν».

Ως προς τα οφέλη που απορρέουν από την υιοθέτηση του New World of Work, και λαμβάνοντας σαν παράδειγμα μια οποιαδήποτε εταιρία ή οργανισμό μεσαίου μεγέθους, υπολογίζεται ότι κατά προσέγγιση εξοικονομούνται :

 

Τετραγωνικά μέτρα: 30%
Μεταφορικά/ταξίδια: 20%
Κατανάλωση χαρτιού : 15%
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα: 25% σε βάθος τριετίας

 

Το New World of Work δεν αποτελεί μια πανομοιότυπη «λύση -πανάκεια» για όλες τις επιχειρήσεις. Μπορεί να υιοθετηθεί τόσο από μικρούς όσο και από μεγάλους οργανισμούς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, καθώς κάθε ένας από αυτούς, αναλόγως μεγέθους και αναγκών, μπορεί να επιλέξει και να υιοθετήσει τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν, συνθέτοντας με τον τρόπο αυτό το δικό του New World of Work που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες TOU.
Οι άνθρωποι –Το New World of Work ουσιαστικά επιδιώκει καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω της ευέλικτης εργασίας, μεταθέτοντας το κέντρο βάρους από τον έλεγχο στην εμπιστοσύνη και από την φυσική παρουσία στο γραφείο, στο αποτέλεσμα. Για τη Microsoft είναι σημαντικό οι άνθρωποι να έχουν στη διάθεσή τους τα εργαλεία εκείνα που θα τους βοηθήσουν να έχουν τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της εργασίας τους, ενώ παράλληλα βασική της θέση είναι ότι μέσα από την οικοδόμηση ενός «φιλικού» περιβάλλοντος εργασίας, ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα και η καινοτομία. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν μια ευέλικτη εργασιακή πολιτική και παράλληλα δείχνουν εμπιστοσύνη στους ανθρώπους τους, προκειμένου αυτοί να εργάζονται καλύτερα στο περιβάλλον που επιλέγουν -είτε πρόκειται εντός είτε εκτός γραφείου -θα έχουν εξασφαλίσει περισσότερο ικανοποιημένο προσωπικό, καλύτερα αποτελέσματα και ενισχυμένη παραγωγικότητα στο σύνολο των εργασιών τους.

Ο χώρος -Η εργασία δεν συνιστά δραστηριότητα που πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός ενός συγκεκριμένου χώρου, καθώς πλέον οι άνθρωπο/ μπορούν να εργαστούν από οπουδήποτε, με τη συνδρομή των κατάλληλων τεχνολογιών , που δίνουν πρόσβαση σε αρχεία και εξασφαλίζουν απρόσκοπτη σύνδεση με όλους τους συναδέλφους σε πραγματικό χρόνο. Για το λόγο αυτό, τα νέα γραφεία έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να επιτρέπουν καλύτερη φυσική αλληλεπίδραση, δυνατότητα φιλοξενίας πελατών και συνεργατών , στοιχεία που οδηγούν στη μεγιστοποίηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Τα προσωπικά γραφεία έχουν πλέον καταργηθεί, καθώς οι υπάλληλοι μπορούν να εργάζονται από οποιοδήποτε γραφείο επιλέξουν , φτάνοντας στην εταιρία, χρησιμοποιώντας ένα PC, ακουστικά, webcam ή smartphone. Παράλληλα, ο κάθε εργαζόμενος έχει το δικό του Iocker για να αποθηκεύει το Iaptop του και άλλα προσωπικά αντικείμενα, ενώ ακόμα υπάρχουν διαφορετικοί χώροι διαμορφωμένοι για χαλαρή συνεργασία σε projects, καθώς και Iounge areas για brainstorming και σύντομα διαλείμματα.

Η τεχνολογία -Η σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα το cloud computing, εξελίσσεται συνεχώς, επιτρέποντας πλέον σε κάθε άτομο να μπορεί ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε να έχει πρόσβαση στα ψηφιακά του αρχεία, καθώς και επικοινωνία με τους συναδέλφους του, ώστε να μπορεί να εργαστεί απρόσκοπτα. Βασική καινοτομία του New World of Work συνιστά η νέα αίσθηση της «παρουσίας», η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος του νέου αυτού μοντέλου εργασίας. Η τεχνολογία πλέον δίνει τη δυνατότητα της διαρκούς «ψηφιακής παρουσίας» μέσα από υπηρεσίες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων ή τηλεδιασκέψεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γραφείο της Microsoft στην Ολλανδία ήταν το πρώτο που υιοθέτησε τον νέο αυτό τρόπο εργασίας το 2008, ενώ το δικό τους αντίστοιχο μοντέλο έχουν υλοποιήσει η Microsoft Φινλανδίας, καθώς και η Microsoft Μεγάλης Βρετανίας. Επισημαίνεται ότι συνολικά πάνω από 10 γραφεία της Microsoft σε όλο τον κόσμο έχουν υιοθετήσει το New World of Work, το καθένα με τον δικό του τρόπο, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες.

 

Share.

Leave A Reply