4η γενιά και Cloud: Δύο έννοιες παράλληλες και αλληλοεξαρτώμενες

0

Οι operators αλλά και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πιστέψουν στην σπουδαιότητα και την επίδραση της κινητής 4ης γενιάς, αλλιώς θα είναι αρκετά δύσκολο να επιτύχουν στο κομμάτι του cloud computing. Επίσης όλα τα smartphpones με 4G λειτουργία, tablets, netbooks και τα σχετικά δε θα μπορέσουν να εξελιχθούν εάν οι επιχειρήσεις δεν επενδύσουν στο cloud.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Deloitte στις ΗΠΑ (“The Impact of 4G Technology on Commercial Interactions, Economic Growth, and U.S. Competitiveness,” ), οι επενδύσεις σε 4G από τις επιχειρήσεις θα ανέλθουν από $25δις μέχρι $53δις μεταξύ 2012 και 2016. Σύμφωνα με την έρευνα η κινητή 4ης γενιάς θα επιφέρει μεγαλύτερα κέρδη τόσο για τους παρόχους υπηρεσιών όσο και για τους πελάτες τους. Όλες αυτές οι επενδύσεις θα συνεισφέρουν από $73 μέχρι $151 δισ. στο ΑΕΠ, ενώ αναμένεται να δημιουργήσουν από 371.000 μέχρι 771.000 νέες θέσεις εργασίας.

Πως βλέπουν οι operators κινητής το mobile cloud? Πρόσφατα η Telefonica ανακοίνωσε την στρατηγική συνεργασία με την Joyent, που εξειδικεύεται σε cloud services και τεχνολογίες. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες τόσο του Maravedis όσο και της Informa, οι Telcos έχουν επενδύσει το 2011 περί τα $11 δισ. σε cloud προετοιμασίες και σχεδιασμό, αφού 8 από τις 10 συναλλαγές εμπλέκουν πόρους κέντρων αποθήκευσης δεδομένων (datacenters). Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα σε Software as a Service (SaaS) λύσεις, ενώ οι επενδυτικές προσπάθειες των Telcos σήμερα είναι κάτω του 10% επί των ετήσιων κερδών τους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Maravedis σε συνεργασία με global 4G operators, το 40% απάντησε ότι είναι σπουδαία και ιδιαίτερα χρήσιμη η προσφορά branded mobile cloud υπηρεσίων στον ανταγωνισμό που έχει προκύψει με τους Over the Top Players (OTT) όπως οι Google, Apple Microsfot/Skype, Facebook κλπ.

Έτσι λοιπόν η άφιξη των δικτύων υψηλής ταχύτητας 4G σε συνδυασμό με την αναδυόμενη τεχνολογία της κινητής σύννεφο αναμένεται να επιφέρει περισσότερα κέρδη στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, αλλά και έσοδα από τις υπηρεσίες και μέσα από μοναδικές δυνατότητες για πιο ανοικτές πλατφόρμες και ανάπτυξη οικοσυστημάτων.

Share.

Leave A Reply