Κοινή θέση των παρόχων για το VDSL

0

Forthnet, Hellas Online, On Telecoms και WIND Ελλάς κατέθεσαν στη ρυθμιστική αρχή τις προτάσεις τους για τη ρύθμιση της χονδρικής διάθεσης VDSL υπηρεσιών

Αναλαμβάνοντας ενεργή πρωτοβουλία στο υπό διαμόρφωση  περιβάλλον για την εμπορική διάθεση υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω τεχνολογίας VDSL2, μετά  την πρόσφατη έγκριση τιμών χονδρικής διάθεσης από την Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, οι εταιρείες Forthnet, Hellas Online, On Telecoms και WIND Ελλάς έχουν προβεί σε μια σειρά ενεργειών προς τη ρυθμιστική αρχή για τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων στη διάθεση VDSL υπηρεσιών.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, η προστασία του καταναλωτή στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και η μη απαξίωση των € 2 δισ. σε επενδύσεις που έχουν κάνει μέχρι σήμερα οι εταιρείες.

Οι Forthnet, Hellas Online, On Telecoms και WIND Ελλάς θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες επείγουσες συμπληρωματικές ρυθμιστικές ενέργειες, για την παροχή ευρυζωνικών Υπηρεσιών μέσω VDSL, ώστε να αποφευχθούν βασικά προβλήματα όπως:

1. Παρεμβολές στις υφιστάμενες υπηρεσίες ADSL:  Ζητείται ρύθμιση της υπηρεσίας VDSL ώστε να λειτουργεί με κανόνες υπό το πλαίσιο ενός Κανονισμού Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης για την αποφυγή παρεμβολών στις ήδη υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ADSL,  και την ποιότητα υπηρεσίας που οι καταναλωτές λαμβάνουν. Η ΕΕΤΤ έχει ήδη αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της ρύθμισης και έχει εκκινήσει την διαδικασία. Βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης.

2. Δικαίωμα επιλογής καταναλωτή για χρήση VDSL χωρίς αλλαγή παρόχου τηλεφωνίας: Οι πάροχοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παροχής του συνόλου των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω VDSL, όπως τηλεφωνία, IPTV, Video on Demand, cloud computing, όπως γίνεται και σήμερα με την ADSL σύνδεση.  Αντίστοιχα, οι πελάτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα χρήσης ενός παρόχου για το σύνολο των υπηρεσιών φωνής και δεδομένων στο σπίτι ή τον χώρο εργασίας, όπως γίνεται και σήμερα.

3. Υλοποίηση προσφοράς ποιότητας υπηρεσιών (Quality of Service)  στο VDSL. Με τη μέχρι σήμερα ρύθμιση, η μόνη υπηρεσία που μπορεί να παρασχεθεί πάνω από VDSL κύκλωμα είναι το internet. Το ζητούμενο είναι να  παρέχεται η δυνατότητα Quality of Service, δηλαδή ο κάθε πάροχος να μπορεί να επιλέγει την κατάλληλη υπηρεσία ώστε να είναι τεχνικά εφικτή η προσφορά στον συνδρομητή του συνδυασμού υπηρεσιών που τελικά αυτός επιθυμεί.

Οι προτάσεις των Forthnet, Hellas Online, On Telecoms και WIND Ελλάς αποσκοπούν στην προώθηση της παροχής υπηρεσιών VDSL μέσω κανόνων/ρυθμίσεων που διασφαλίζουν τον υγιή  ανταγωνισμό και την προστασία του καταναλωτή.


Οι Forthnet, Hellas Online, On Telecoms και WIND Ελλάς θεωρούν ότι οπωσδήποτε πριν την διάθεση των υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (Χ.Ε.Π.) μέσω δικτύου VDSL θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες, επείγουσες συμπληρωματικές ρυθμιστικές ενέργειες, που θα διασαφηνίζουν και εξειδικεύουν το ρυθμιστικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω επισημάνσεις:

1.       Ρυθμιστικές προϋποθέσεις για την παροχή ευρυζωνικών Υπηρεσιών μέσω VDSL

Η πρόσφατη έγκριση των αντιστοίχων τιμών αναφέρεται σε μια Υπηρεσία Παροχής Χονδρικής,  υπηρεσιών VDSL της οποίας όμως οι επιμέρους συνιστώσες δεν έχουν ως σήμερα επακριβώς προσδιοριστεί. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, σημαντικότατα ρυθμιστικά κείμενα όπως τα RBO, RUO, αλλά και η Διαχείριση Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος, τα οποία πρακτικά θα καθορίσουν μεταξύ άλλων, τους όρους παροχής της υπηρεσίας αυτής. Τα κείμενα αυτά βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης διαμέσου της οποίας οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι καταθέτουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων σχεδίων. Η διαδικασία αυτή είναι κυρίαρχη και κρίσιμη μιας και θα συμπεριλάβει όλα τα βασικά θέματα που έχουν προκύψει καθ’ όλη την λειτουργική περίοδο υφισταμένων υπηρεσιών (ADSL, SHDSL κ.λπ.), αποσκοπώντας στην βελτίωση των όρων παροχής και διαχείρισης τους,  καθώς και στην ομαλή ένταξη της πρωτοεμφανιζόμενης τεχνολογίας VDSL.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται το γεγονός της απόλυτης έλλειψης οποιουδήποτε μηχανισμού διασφάλισης ποιότητας – Quality of Service – στην προτεινόμενη Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Υπηρεσιών Χ.Ε.Π. (RBO), που πρακτικά αποκλείει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω ευρυζωνικής πρόσβασης, πέραν της απλής –best effort– πρόσβασης στο Internet. Καμία διαφοροποίηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί/επιτευχθεί από τους παρόχους μιας και υπηρεσίες όπως IPTV, HDTV, VoD, BB voice, VPN, κ.λπ. που απαιτούν εφαρμογή συγκεκριμένων μηχανισμών εξασφάλισης ποιότητας και διαφοροποίησης προτεραιότητας των διακινούμενων δεδομένων, δεν μπορούν να υποστηριχθούν.

Συνεπώς, είναι εμφανές ότι δεν αρκεί μόνο η κοστολογική -bottom up– ανάλυση η οποία έχει εγκριθεί για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών VDSL, αλλά και η αντίστοιχη έγκριση και ορθή εφαρμογή των κατάλληλων ρυθμιστικών σχεδίων που πρακτικά θα καθορίσουν την λειτουργική τους αποτελεσματικότητα.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει και στην οριστικοποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης. Ο κανονισμός αυτός αποτελεί προϋπόθεση ύψιστης σημαντικότητας για την παροχή Χ.Ε.Π μέσω VDSL, παροχής VDSL μέσω ΤοΒ από το Α/Κ, όπως και παροχής VDSL μέσω ΤοΥΒ από το KV. Οποιαδήποτε εισαγωγή τεχνολογίας VDSL, χωρίς την λειτουργική εφαρμογή του ως άνω κανονισμού ώστε τα προβλεπόμενα να έχουν πιστοποιηθεί από λειτουργικές δοκιμές που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ταυτόχρονη λειτουργία των τεχνολογιών ADSL και VDSL, εγκυμονεί κινδύνους για την ποιότητα υπηρεσίας που οι καταναλωτές λαμβάνουν. Στη θεώρηση αυτή θα πρέπει να ενταχθεί και η παροχή ΑDSL μέσω ΤοΥΒ.

2.       Εμπορικές προϋποθέσεις για την Παροχή ευρυζωνικών Υπηρεσιών μέσω VDSL

Από τα εμπορικά δεδομένα της αγοράς αποδεικνύεται ότι η παροχή ευρυζωνικών Υπηρεσιών μέσω της υφιστάμενης Χ.Ε.Π εμφανίζεται να έχει μειωμένη απήχηση στους τελικούς καταναλωτές και μάλιστα διαρκώς συρρικνούμενης δυναμικής. Αντίθετα εντυπωσιακή είναι η πορεία της παροχής υπηρεσιών μέσω LLU η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο αύξησης της ευρυζωνικής διείσδυσης στην χώρα μας.

 

Οι λόγοι που  οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα, είναι γνωστοί, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι δύο:

 

  • Η δυνατότητα παροχής πολλαπλών υπηρεσιών – 2-3Play- από έναν πάροχο – One Stop Shop – δίνοντας την ευκαιρία στους τελικούς καταναλωτές να επιλέγουν τον πάροχο της αρεσκείας τους για όλες τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες, ελαχιστοποιώντας την πολυπλοκότητα και την διαχείριση αυτών. (Ένα μηνιαίο πάγιο, μια εξυπηρέτηση πελατών, μία τεχνική υποστήριξη, κ.λπ.)

 

  • Η δυνατότητα παροχής διαφοροποιημένων υπηρεσιών από τους Παρόχους μέσω της αποδεσμοποίησης του Τοπικού Βρόχου που εδράζεται στην πλήρη διαχείριση των τεχνικών και εμπορικών παραμέτρων των υπηρεσιών τους από τους ίδιους, καθορίζοντας εντέλει το τελικό επίπεδο ποιότητας ή διαφοροποίησης τους.

 

Αν η εισαγωγή των υπηρεσιών Χ.Ε.Π μέσω VDSL γίνει υπό τις υφιστάμενες προϋποθέσεις παροχής χονδρικής, είναι αυταπόδεικτο ότι η αποτελεσματικότητα τους όχι μόνο θα είναι περιορισμένη, αλλά θα δυσχεράνει τους καταναλωτές περαιτέρω, καθώς θα οδηγήσει την αγορά πίσω στο παρωχημένο μοντέλο των «δύο παρόχων» – ένας για υπηρεσίες φωνής και ένας για ευρυζωνικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζοντας αυτομάτως πολλαπλούς λογαριασμούς, πολλαπλά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ. Διαμορφώνονται δηλαδή καταστάσεις που τα τελευταία πέντε χρόνια αποτελούν μόνο μακρινή, όχι ευχάριστη ανάμνηση για τους καταναλωτές. Παράλληλα, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών μέσω Χ.Ε.Π εν τη απουσία QoS θα είναι μηδενική, όπως αποδείξαμε παραπάνω. Με λίγα λόγια η κατάσταση στην αγορά θα προσομοιάζει με αυτήν προ της εισαγωγής του LLU, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ευρυζωνική διείσδυση, την ανάπτυξη των υπηρεσιών, την ψηφιακή ατζέντα της χώρας μας, αλλά κυρίως για τις επιλογές των καταναλωτών.

Είναι επίσης περιττό να αναφερθούμε στην ζημία που θα υποστούν όλοι οι ευρυζωνικοί πάροχοι οι οποίοι έχοντας επενδύσει πρόσφατα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ευρυζωνικές υποδομές θα δουν σε συντομότατο χρονικό διάστημα τις υποδομές τους να απαξιώνονται, την προσέλκυση πελατών να στραγγίζεται (καθώς οι δύο προαναφερθέντες λόγοι ανάπτυξης δεν θα υφίστανται) και τελικά το ανταγωνιστικό πρόσωπο της αγοράς να αντικαθίσταται από το προοίμιο μιας νέας μονοπωλιακής πρακτικής  με σαφώς μικρότερη εμπορική δυναμική. 

Για όλα τα παραπάνω είναι επιτακτική η ανάγκη εξέτασης μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής εναλλακτικής η οποία και έχει προταθεί στην ΕΕΤΤ από όλους εμάς, για την παροχή χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω VDSL.

Η πρόταση αυτή βασίζεται σε ρεαλιστική τεχνική υλοποίηση, μπορεί να προδιαγραφεί ρυθμιστικά ενώ συγκεντρώνει όλα τα βασικά πλεονεκτήματα εμπορικής επιτυχίας της υπηρεσίας στην αγορά.

Οι Forthnet, Hellas Online, On Telecoms και WIND Ελλάς πιστεύουν ότι η από κοινού διαμόρφωση, έγκαιρα της ορθής και εύρυθμης εισαγωγής των υπηρεσιών VDSL στην Ελληνική αγορά θα αποτελέσει περαιτέρω μοχλό ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας  και θα προωθήσει άμεσα τους στόχους της Ελληνικής Ψηφιακής Ατζέντας.

Share.

Leave A Reply