Νέα προσπάθεια για το Σύζευξις 2

0

Διαδικασία προκειμένου να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑνΕΚ) της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 ένα μεγάλο τμήμα του Σύζευξις 2, που αφορά σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές του δημοσίου τομέα, συνολικού προϋπολογισμού 133,7 εκατ. ευρώ, βρίσκεται σε εξέλιξη από τους συναρμόδιους φορείς.

syzefksis-logo

Η κατάθεση του αιτήματος γραπτώς εκκινεί εκ νέου τη διαδικασία, όπως είναι η βούληση της κυβέρνησης, ωστόσο, για να εγκριθεί η ένταξη του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) έχει αρκετό δρόμο. Το υπόλοιπο τμήμα του έργου των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του δημοσίου, προϋπολογισμού 39,6 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το τμήμα που αφορά στις υπηρεσίες (σύμφωνα και με τον αρχικό σχεδιασμό) προϋπολογισμού 447,6 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί με εθνικούς πόρους και θα υλοποιηθεί με συμφωνίες πλαίσιο που θα συνάψει το δημόσιο με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Το Σύζευξις 2 έχει απενταχθεί από το ΕΣΠΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου καθώς δεν ολοκληρώθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση εγκαίρως οι σχετικές διαδικασίες για να ξεκινήσει. Στη συνέχεια τον Μάιο του 2014 η ΕΕ δεν ενέκρινε την εκ νέου ένταξή του στην τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο. Έχει το χαρακτηριστικό ότι οι διαγωνισμοί έχουν προχωρήσει μέχρι του σημείου να υπάρχουν προσωρινοί ανάδοχοι.

Θα ακολουθήσει σχετική διαβούλευση με την ΕΕ, ενώ θα χρειασθεί να κατατεθεί και επικαιροποιημένος φάκελλος μεγάλου έργου.

Share.

Leave A Reply