Ο ΟΤΕ «πήρε τις περιοχές του» για την ανάπτυξη δικτύου Vectoring

0

Μεγαλύτερο τεχνολογικό βήμα ακόμα και από αυτό της μετάβασης από τις ταχύτητες των 64 Kbps της δεκαετίας του 1990, στα, έως 24 Mbps, του δικτύου ADSL, θεωρείται πως θα επιτευχθεί με την υλοποίηση των δικτύων νέας γενιάς – NGA στο πλαίσιο του κανονισμού της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για την ανάπτυξη του δικτύου Vectoring.

Βάσει εκτιμήσεων Φθινόπωρο του 2019 περίπου το 80% του πληθυσμού θα έχει πρόσβαση σε ταχύτητες της τάξεως των 100 Mbps με την οπτική ίνα να φθάνει τουλάχιστον μέχρι τις υπαίθριες καμπίνες, αντικαθιστώντας το παλιό δίκτυο χαλκού, γεγονός που ενισχύει τον χαρακτηρισμό «σημαντικό τεχνολογικό βήμα».

Όπως ανακοίνωσε η ΕΕΤΤ, έπειτα από την εξέταση των προτάσεών του, ο ΟΤΕ ανέλαβε την υποχρέωση να αναβαθμίσει σε αρχιτεκτονική NGA (τεχνολογία VDSL vectoring) 11.854 υπαίθριες καμπίνες (τα γνωστά καφάο) οι οποίες βρίσκονται σε καλωδιακή απόσταση μεγαλύτερη των 550 μέτρων από τα Αστικά Κέντρα (ΑΚ) και οι οποίες υπάγονται σε 168 ΑΚ (κάλυψη μεγαλύτερη από 80%) μέχρι και την 6η Οκτωβρίου 2017. Σε αυτό το χρονικό σημείο δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα έχει στη διάθεσή του υψηλές ταχύτητες.

vectoring-ruo

Στη συνέχεια και κατά τη φάση 2 της διαδικασίας που θα ολοκληρωθεί σε δύο μήνες από σήμερα τις προτάσεις τους για τις περιοχές που θέλουν να αναπτύξουν δίκτυα NGA θα καταθέσουν η Vodafone και η Wind οι οποίες έχουν υποχρέωση κάλυψης 50%. Στην τρίτη φάση θα συμμετέχουν και οι τρεις εταιρείες και θα μοιραστούν τις υπόλοιπες περιοχές με υποχρέωση κάλυψης μεγαλύτερη του 30%.​

​Ο ΟΤΕ έχει ανακοινώσει ότι στην τετραετία θα επενδύσει στα δίκτυα σταθερής στην Ελλάδα περί τα 700 εκατ. ευρώ, ενώ πρόσφατα μίλησε για ακόμα 200 εκατ. ευρώ που θα προστεθούν στις συνολικές επενδύσεις του ομίλου (σταθερή, κινητή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται). Έτσι από 1,3 δις. ευρώ στην τετραετία οι συνολικές επενδύσεις του διαμορφώνονται σε 1,5 δις. γεγονός που σημαίνει ότι και το ποσό για την Ελλάδα θα ενισχυθεί. Επενδύσεις συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ η κάθε μια, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά τα δίκτυα νέας γενιάς (σταθερά και κινητά) έχουν ανακοινώσει η Vodafone και η Wind.

Στις προαναφερόμενες επενδύσεις θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά και το κονδύλι του ΕΣΠΑ που αφορά στα δίκτυα νέας γενιάς (περί τα 400 εκατ. ευρώ) ώστε το συνολικό αποτέλεσμα να είναι ακόμα καλύτερο και η Ελλάδα να σταματήσει να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όσο αφορά τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών).​

Share.

Leave A Reply