Ψηφιοποίηση των απαλλοτριώσεων έναντι τιμήματος 23,3 εκατ. ευρώ

0

Ακόμα ένα έργο ψηφιοποίησης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης οδεύει προς υλοποίηση.

Με απόφαση που υπογράφεται από τον υφυπουργό Υποδομών, Γιώργο Καραγιάννη, ανατίθεται στην κοινοπραξία των Μυτιληναίου – Τέρνα (όμιλος ΓΕΚ Τέρνα) το έργο «Δημιουργία Ψηφιακού Χάρτη Απαλλοτριώσεων και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-apallotriosis» για την κεντρική και ενιαία παρακολούθηση και διαχείριση όλων των απαλλοτριώσεων των φορέων του Δημοσίου.

Η οικονομική προσφορά της προαναφερόμενης κοινοπραξίας ήταν 23,3 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Βάσει της προκήρυξης του διαγωνισμού, το αντικείμενο της σύμβασης, μεταξύ άλλων, αφορά στην ψηφιοποίηση όλων των φυσικών αρχείων και εγγράφων που αφορούν τις απαλλοτριώσεις δημοσίων έργων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως και απαλλοτριώσεις επιλεγμένων Δήμων και Περιφερειών και λοιπών φορέων της χώρας και τη μεταφορά των ψηφιακών δεδομένων στα σχετικά πληροφοριακά συστήματα.

Το έργο περιλαμβάνει και την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών λογισμικού. Το πληροφοριακό σύστημα και τα δεδομένα του έργου θα εδράζονται στο G-Cloud. Μέσω της δράσης αυτής, θα πραγματοποιηθεί η ψηφιοποίηση, η λεπτομερής καταγραφή και η γεωχωρική αρχειοθέτηση έως και 17.000.000 κυρίως σελίδων (A0, A1, A3) για την ενίσχυση της επάρκειας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν στον ορθό σχεδιασμό της κεντρικής κυβέρνησης, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης έργων και επενδύσεων, στον καθορισμό των διοικητικών τελών και στον προσδιορισμό πληροφοριών σχετικά με τυχόν απαλλοτριώσεις και στη διαφάνεια και αντικειμενικότητα της Διοίκησης όσον αφορά την επικοινωνία και τη συνεργασία με τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και τις συναφείς Δημόσιες Υπηρεσίες.

Share.

Comments are closed.