REMOTELIA: Τα drones στην υπηρεσία του θαλάσσιου ψηφιακού μετασχηματισμού

0

Ο Ιωάννης Σέργης, Founder της REMOTELIA, παρουσιάζει στο Infocom τις υπηρεσίες που παρέχει η συγκεκριμένη εταιρεία -οπτική επιθεώρηση με χρήση drones και τηλεκατευθυνόμενων υποβρυχίων τύπου ROV- μιλώντας για τα industrial indoor drones και τονίζοντας πως, σε σύγκριση με παραδοσιακές τεχνικές, «δύναται να μειώσουν το κόστος επιθεώρησης κατά 50-75% και τον χρόνο κατά 60-80%». Και όλα αυτά, τη στιγμή που ο θαλάσσιος ψηφιακός μετασχηματισμός αναμένεται πως θα φτάσει τα 370 δισ. δολάρια στα τέλη του 2031.

Μιλήστε μας για την REMOTELIA, τις υπηρεσίες που προσφέρει και το έργο που παρουσιάζει, αυτή τη στιγμή. Σε ποιους τομείς στοχεύετε, σε ποιες αγορές, πώς συνεισφέρετε στη βελτίωση της λειτουργίας τους;

Η REMOTELIA ιδρύθηκε το 2020 από μια ομάδα συνεργατών που προέρχεται από την ναυτιλία, αναζητώντας καινοτόμες τεχνικές που θα μπορούσαν να μειώσουν το χρόνο διεξαγωγής των αναγκαίων επιθεωρήσεων που προβλέπονται από τους κανονισμούς, να ελαχιστοποιήσουν το κίνδυνο ατυχήματος και να βελτιώσουν την ποιότητα των δεδομένων για ακόμα καλύτερες αποφασίσεις (decision-making data). Το 2021 πιστοποιήθηκε από τον BUREAU VERITAS για υπηρεσίες οπτικής επιθεώρησης (close-up visual inspections) με χρήση drones και τηλεκατευθυνόμενων υποβρυχίων τύπου ROV σε χώρους φορτιού, δεξαμενές έρματος (cargo & ballast compartments), όπως και για επιθεωρήσεις γάστρας (underwater inspection techniques).

Οι υπηρεσίες είναι εστιασμένες στην επιθεώρηση εσωτερικών διαμερισμάτων (enclosed spaces) οι οποίες με τις παραδοσιακές τεχνικές είναι επικίνδυνες, χρονοβόρες και, ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου, αρκετά κοστοβόρες.  O σκοπός μας δεν είναι απλά η βελτίωση των συνθηκών της επιθεώρησης σε σχέση με τις παραδοσιακές διαδικασίες, αλλά, πρωτίστως, η δημιουργία ποιοτικών δεδομένων που θα βοηθούσαν στο σχηματισμό στατιστικών μοντέλων για πρόβλεψη ανωμαλιών, στοχεύοντας στη μείωση του κόστους προληπτικής συντήρησης και επισκευών, που αποτελούν το 10-20% του ετήσιου λειτουργικού κόστους.

Παρόλο που η κύρια δραστηριότητα μας είναι η ναυτιλία, η εταιρία επιχειρεί και στην επιθεώρηση εσωτερικών χώρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, με τεχνικές που προσαρμόζονται στις αναγκαίες του πρωτοκόλλου επιθεωρήσεων και επισκευών που εναρμονίζεται η εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τα στατιστικά μας, αλλά και case studies ανεξάρτητων φορέων, η χρήση των indoor drones δύναται να μειώσει το κόστος επιθεώρησης κατά 50-75% και τον χρόνο κατά 60-80% σε σύγκριση με παραδοσιακές τεχνικές που απαιτούν βιομηχανικού τύπου σκαλωσιές, ανυψωτικά μηχανήματα (cherry pickers) ή ομάδα αναρριχητών (rope access teams). Τα στοιχεία είναι εξίσου αξιοπρόσεκτα και για τις επιθεωρήσεις γάστρας με ROVs, που παρουσιάζουν παρόμοια δυναμική ως προς το χρόνο διεξαγωγής αλλά και της ποιότητας των δεδομένων που αντλούνται.

Εστιάζοντας στη ναυτιλία, πως η REMOTELIA αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο συγκεκριμένος τομέας; Και πόσο έτοιμος είναι αυτός, σήμερα, για την υιοθέτηση τέτοιων καινοτόμων λύσεων;

O θαλάσσιος ψηφιακός μετασχηματισμός αποτιμήθηκε στα $ 157 δισ. το 2021, με αυξανόμενες τάσεις και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα φτάσει τα $ 370 δισ. κατά το τέλος του 2031. Αφετηρία στάθηκε η ανάγκη για άμεση βελτίωση των μοντέλων διαχείρισης που θα εξυπηρετούσαν τους αυστηρότερους νέους κανονισμούς για αποδοτικότερα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον πλοία. Αργά, αλλά λιγότερο δισταχτικά από τα προηγούμενα έτη, η ναυτιλία υιοθετεί καινοτόμες υπηρεσίες αφού, πρώτα, όπου απαιτείται, πιστοποιηθούν από τους αρμοδίους φορείς και επιβεβαιωθούν από μελέτες και πιλοτικά προγράμματα.

Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η ναυτιλία είναι μια βιομηχανία με πολύ αυστηρό πλαίσιο κανονισμών, η REMOTELIA εστιάζει σε καινοτόμες υπηρεσίες που εξασφαλίζουν εναρμόνιση με τον κανονισμό, συνεπώς πραγματικά και όχι θεωρητικά οφέλη. Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείται μια οπτική επιθεώρηση (close-up visual inspection) με indoor drones για ενδιάμεσο η 5ετη δεξαμενισμό (intermediate or special survey), οι νηογνώμονες απαιτούν την παρουσία δικού τους επιθεωρητή κατά τη συλλογή των δεδομένων, το οποίο αυξάνει και το χρόνο αλλά και το κόστος της επιθεώρησης.

Βλέπουμε πως για τις δραστηριότητες σας χρησιμοποιείτε και indoor drones. Μιλήστε μας για αυτά και για τα οφέλη που προσφέρουν – ή τους περιορισμούς που παρουσιάζουν.

Τα industrial indoor drones είναι μια πολύ νέα τεχνολογία που άρχισε να γίνεται γνωστή γύρω στο 2019, αν και πραγματικά αξιόπιστες λύσεις έγιναν εμπορικά διαθέσιμες μετά το 2020. Στη ναυτιλία, είδαμε τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα για επιθεώρηση εσωτερικών διαμερισμάτων με κλασικά drones εξωτερικού τύπου το 2016, όπου και βεβαιώθηκε η δυναμική τους, όχι μόνο στην ασφάλεια των εργαζομένων -που είναι και το ύψιστο ζητούμενο- αλλά και στα ρεαλιστικά και ακριβή δεδομένα, που ήταν ποιοτικότερα από τις παραδοσιακές τεχνικές.

Όμως, το μαγνητικό περιβάλλον ενός πλοίου και η έλλειψη GPS εντός των κλειστών διαμερισμάτων και δεξαμενών που συναντάται και σε άλλες βιομηχανίες (π.χ. μεταλλικές δεξαμενές διυλιστηρίων η χημικής βιομηχανίας) και η ανάγκη για πτήση σε σκοτεινές και δομικά πολύπλοκες κατασκευές, δημιούργησαν την ανάγκη για ολικό επανασχεδιασμό, με επίκεντρο την ασφαλή και σταθερή πτήση με χρήση οπτικών αισθητήρων ή LIDAR. Σήμερα, έχουμε 2-3 αξιόπιστους κατασκευαστές που καταφέρνουν να διακριθούν από τους ανταγωνιστές, όμως το κόστος απόκτησης τους παραμένει αρκετά υψηλό.

Πέρα όμως από τα γνωστά οφέλη της ασφάλειας, αξιόπιστης πτήσης και ποιοτικών δεδομένων (quality of data) που συλλέγονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχει ιδιαίτερα αξία να γνωρίζουμε και τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων μηχανημάτων.

Αρχικά, δεν υπάρχουν industrial indoor drones που να είναι πιστοποιημένα ως ΑΤΕΧ (explosion-proof). Συνεπώς, όλες οι διαδικασίες και προληπτικές μετρήσεις για αποφυγή έκρηξης από συγκέντρωση εκρηκτικών αέριων, πρέπει να ακολουθούνται χωρίς καμία παρέκκλιση. Επίσης, ο χρόνος πτήσης είναι εξαιρετικά μικρός, συνήθως γύρω στα 10 λεπτά ανά μπαταριά, ο οποίος είναι πολύ περιοριστικός και επίσης προσθέτει «πίεση» στον χειριστή, που, πέρα από την προσπάθεια του να εξασφαλίσει σωστά δεδομένα, πρέπει και να επιστρέψει το drone με ασφάλεια και χωρίς ζημιά. Μοναδική εξαίρεση είναι η λύση της FLYBOTIX που προσφέρει 24 λεπτά πτήσης και το χρησιμοποιούμε στις επιθεωρήσεις μας για αυτόν τον πολύ ουσιαστικό λόγο, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 2.5 φορές περισσότερα δεδομένα ανά πτήση και συνεπώς γρηγορότερη ολοκλήρωση της επιθεώρησης με μέγιστη ποιότητα. Το ASIO by FLYBOTIX αντιπροσωπεύεται σε Ελλάδα και Κύπρο από την REMOTELIA A.E.

Γενικότερα, ποιο είναι σήμερα το μέγεθος της αγοράς που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα βιομηχανικά drones; Ποιο το μέλλον, ποιες καινοτομίες αναμένεται να εμπλουτίσουν τη λειτουργία και τη χρήση τους;

Η συγκεκριμένη αγορά έχει εκτιμηθεί στα $ 4.9 δισ. (2021), και αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η χρήση τους αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα. Είναι εντυπωσιακό ότι στην βιομηχανία, ειδικά στην Αμερική, κεντρική και βόρεια Ευρώπη, η χρήση των industrial indoor drones έχουν αντικαταστήσει τις παραδοσιακές τεχνικές κατά 78%, όμως σε καμία περίπτωση η αποδοχή τους στην ναυτιλία δεν είναι σε τέτοια κλίμακα.

Για να συμβεί αυτό, απαιτείται περαιτέρω καινοτομία από τους κατασκευαστές, με έμφαση στην «αυτόνομη» πτήση, που ουσιαστικά δεν προσφέρεται αυτή τη στιγμή, όπως επίσης και η βελτίωση του χρόνου πτήσης ανά μπαταριά. Το πρόβλημα της πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΤΕΧ δεν αναμένουμε να λυθεί με την παρούσα τεχνολογία, αλλά ούτε και βλέπουμε κάποιον κατασκευαστή να εργάζεται προς αυτή τη κατεύθυνση.

Ένα θέμα στο οποίο εστιάζει, σήμερα, ο τεχνολογικός τομέας, είναι και η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος ο αντίκτυπος που αναμένεται πως θα έχει στον τομέα της ναυτιλίας και στα drones;

Η συλλογή δεδομένων με βίντεο και φωτογραφίες από drones (point of interest – POI) εxει ουσιαστική αξία μόνο εάν μπορούν να αποτιμηθούν με προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων (post processing software). Κάτι όμως που φαίνεται να αγνοούν οι περισσότεροι κατασκευαστές, αλλά και αρκετές εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες. Ο πελάτης κρίνει την υπηρεσία από τη ποιότητα της έκθεσης (service report) και όχι από τον τύπο και την αξία του drone που εμπλέκεται στην επιθεώρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ περιορισμένες λύσεις στο κομμάτι της επεξεργασίας δεδομένων, αλλά αυτό προβλέπεται να αλλάξει σύντομα.

Η τεχνητή νοημοσύνη και το machine learning είναι, κατά τη γνώμη μας, μέγιστη αναγκαιότητα, διότι θα μας επιτρέψει να δομήσουμε τα δεδομένα με ακρίβεια και να ανιχνεύσουμε ευκολότερα προβληματικές περιοχές που δεν εναρμονίζονται με τους κανονισμούς και τα όρια αυτών. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας απαλλάξει από δυστοκίες και ανθρωπινά λάθη, ενώ, καθώς ο αλγόριθμος «εκπαιδεύεται», η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων θα επιφέρει πραγματική επανάσταση στο τρόπο επιθεώρησης και πιστοποίησης μια βιομηχανικής εγκατάστασης ‘η ενός πλοίου. Ήδη έχουμε δει τα πρώτα αποτελέσματα από ειδικευμένες εταιρίες λογισμικού και πιστεύουμε ότι μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχουμε συναρπαστικές εξελίξεις.

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι της REMOTELIA, τα επόμενα βήματα για τη στρατηγική ανάπτυξη της;

Στην REMOTELIA πιστεύουμε ότι το remote survey με χρήση ρομποτικών συστημάτων είναι μονόδρομος για καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση πλοίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Όμως, το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και ειδικότερα η ενασχόληση με την τεχνολογία, απαιτεί συνεργίες είτε με τη μορφή επενδύσεων είτε σε γνωστικό επίπεδο. Για αυτό το λόγο, στα άμεσα σχέδια μας είναι η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με εταιρείες λογισμικού, επενδυτών, αλλά και κατασκευαστών που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εμάς.

Share.

Comments are closed.