Χρήστος Νίκας, Emergency Help: Αναδυόμενη τάση η τηλεϊατρική στα ξενοδοχεία

0

Ο Χρήστος Νίκας, CEO και Founder της Emergency Help, παρουσιάζει τις καινοτόμες λύσεις που βοηθούν στην παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας, αναλύοντας τις επενδύσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία σε υπηρεσίες τηλεϊατρικής, στόλο ασθενοφόρων και σταθμούς πρώτων βοηθειών.

Μιλήστε μας για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Emergency Help, την παρουσία της στην Ελλάδα, τους τομείς στους οποίους στοχεύει, το προσωπικό που απασχολεί, καθώς επίσης και για τους λόγους που σας οδήγησαν στη δημιουργία της.

Η Emergency Help αποτελεί μια εταιρεία παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας από το 2014. Κατόπιν της ανάπτυξης και κοινής δράσης με την εταιρεία Soterios Crisis Response στη Φλόριντα της Αμερικής, διαπιστώσαμε την ανάγκη για νέα ολιστικά μοντέλα στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Με όραμα και υπευθυνότητα, δημιουργήσαμε μια εταιρεία που μπορεί να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, τόσο στην άμεση διάγνωση και διακομιδή ασθενών, όσο και σε ανθρώπινες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε ασθενή.

Στόχος μας είναι η παροχή άμεσης φροντίδας με χρήση της τεχνολογίας τηλεϊατρικής και η έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά από τον τόπο του συμβάντος έως τον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα φροντίδας. Επενδύουμε στην ανάπτυξη της ομάδας μας, των εγκαταστάσεων μας και της καινοτόμου τεχνολογίας, δημιουργώντας υπηρεσίες τηλεϊατρικής, στόλο ασθενοφόρων και σταθμούς πρώτων βοηθειών. Με ομαδική εργασία και επαγγελματισμό, προωθούμε όλες αυτές τις αξίες που είναι απαραίτητες για ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και προηγμένο δίκτυο υπηρεσιών υγείας. Δημιουργούμε συνεχώς νέες συνεργασίες στον τομέα της υγείας και αναβαθμίζουμε τεχνολογικά τις υπηρεσίες μας. Ο βασικός μας άξονας είναι ένα ενιαίο δίκτυο υπηρεσιών υγείας, με καινοτόμο τρόπο λειτουργίας, που αφορά στην πρόληψη, αντιμετώπιση, διάγνωση και μεταφορά ενός ασθενούς.

Η συνεργασία μας με ασφαλιστικές εταιρείες, yachts και ξενοδοχεία κατά την διάρκεια της πανδημίας, μας ώθησε να εστιάσουμε στις ανάγκες που προκύπτουν σε αυτούς τους τομείς, τον εισερχόμενο τουρισμό στη χώρα μας και το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών της υγείας και άμεσης βοήθειας.

Γενικότερα, πώς οι νέες τεχνολογίες θα βοηθήσουν στην παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας; Ποια είναι τα trends και οι καινοτομίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον; Υπάρχουν διάφορες τάσεις και καινοτομίες στην υγεία που είναι σίγουρο ότι θα διαμορφώσουν το μέλλον. Εδώ είναι μερικές από τις πιο σημαντικές:

  • Εξατομικευμένη ιατρική: οι εξελίξεις στη γονιδιωματική και σε άλλες τεχνολογίες επιτρέπουν στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να προσαρμόζουν τις θεραπείες στις ανάγκες μεμονωμένων ασθενών με βάση τη γενετική τους σύνθεση και άλλους παράγοντες.
  • Τηλεϊατρική: η χρήση τηλεϊατρικής και απομακρυσμένης παρακολούθησης αυξάνεται ραγδαία, επιτρέποντας στους ασθενείς να λαμβάνουν φροντίδα και συμβουλές χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν σε ιατρείο ή νοσοκομείο.
  • Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση: αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην υγειονομική περίθαλψη για να βοηθήσουν στη διάγνωση ασθενειών, στον εντοπισμό θεραπευτικών επιλογών και στην παρακολούθηση της υγείας των ασθενών.
  • Φορητή τεχνολογία: η χρήση φορητής τεχνολογίας, όπως τα έξυπνα ρολόγια και οι συσκευές κατάστασης υγείας (οξύμετρα, πιεσόμετρα), γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη, επιτρέποντας στα άτομα να παρακολουθούν τα επίπεδα υγείας και φυσικής κατάστασης. Συσκευές και αισθητήρες Internet of Things (IoT) χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην υγειονομική περίθαλψη για την παρακολούθηση των ασθενών και την παρακολούθηση δεδομένων υγείας σε πραγματικό χρόνο και μέσω τηλεϊατρικής.
  • Εφαρμογές υγείας και προληπτική ιατρική: δίνεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη ασθενειών πριν εμφανιστούν, αντί απλώς στη θεραπεία τους, αφού έχουν ήδη αναπτυχθεί. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες εφαρμογές που παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες και συμβουλές για την υγεία, καθώς και εργαλεία για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της υγείας τους, ακόμα και σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης

Συνολικά, αυτές οι τάσεις και καινοτομίες θα οδηγήσουν σε πιο εξατομικευμένη, αποδοτική και αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη στο μέλλον.

Όσον αφορά στον τομέα της φιλοξενίας και των ξενοδοχείων, ποιες είναι οι λύσεις που προσφέρετε και που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην παροχή ενός βελτιωμένου συνόλου υπηρεσιών;

Στόχος μας είναι η δημιουργία υπηρεσίας «one stop medical solution». Η τηλεϊατρική στα ξενοδοχεία είναι μια αναδυόμενη τάση που επιτρέπει στους επισκέπτες να λαμβάνουν ιατρικές επισκέψεις και φροντίδα εξ αποστάσεως, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο και την ιδιωτικότητα του δωμάτιου τους.

Έχουμε επενδύσει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών και συνεργασιών, ώστε να παρέχουμε λύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην παροχή ενός βελτιωμένου και καινοτόμου συνόλου υπηρεσιών υγείας και τηλεϊατρικής σε ξενοδοχεία και καταλύματα:

  • Υπηρεσίες τηλεϊατρικής: παρέχουμε 24/7 υπηρεσίες τηλεϊατρικής στα ξενοδοχεία, για να προσφέρουν στους επισκέπτες πρόσβαση σε απομακρυσμένες διαβουλεύσεις με αδειοδοτημένους επαγγελματίες υγείας.
  • Εξοπλισμός δωματίων ξενοδοχείων με τεχνολογία τηλεϊατρικής: τα ξενοδοχεία θα μπορούσαν να εξοπλίσουν τα δωμάτια με τεχνολογία τηλεϊατρικής, όπως συστήματα τηλεδιάσκεψης, συσκευές απομακρυσμένης παρακολούθησης και ασφαλείς πλατφόρμες επικοινωνίας, για τη διευκόλυνση απομακρυσμένων διαβουλεύσεων.
  • Παροχή ιατρικού προσωπικού στο σημείο: ορισμένα ξενοδοχεία ενδέχεται να επιλέξουν να προσλάβουν επιτόπιο ιατρικό προσωπικό, όπως νοσηλευτές ή γιατρούς, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν προσωπικές συμβουλές και να βοηθούν στις διαβουλεύσεις τηλεϊατρικής, ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Τηλεϊατρική και αλληλεπίδραση με τοπικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης: σε συνεργασία με τοπικούς παρόχους και συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, διασφαλίζουν ότι οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσωπική ιατρική περίθαλψη, εάν είναι απαραίτητο. Αυτό θα μπορούσε περιλαμβάνει τη συνεργασία με κοντινές κλινικές ή νοσοκομεία, για την παροχή παραπομπών και μεταφοράς με ασθενοφόρο, μέσω τηλεϊατρικής καθοδήγησης και συντονισμού.

Πόσο εύκολο είναι να εφαρμοστούν αυτές οι λύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα; Ποια η εκπαίδευση που απαιτείται και ποιος ο βαθμός ετοιμότητας των ξενοδοχείων της χώρας μας, απέναντι σε τέτοιες προηγμένες προτάσεις;

Η εφαρμογή λύσεων τηλεϊατρικής στον τομέα της φιλοξενίας είναι πολύ εύκολη και με χαμηλό κόστος. Ωστόσο, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εξέταση, καθώς και προθυμία για επενδύσεις στην τεχνολογία και την εκπαίδευση.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου θα πρέπει απλά να ενημερωθεί σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας τηλεϊατρικής, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο βοηθά τους επισκέπτες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες τηλεϊατρικής. Ο χρόνος που απαιτείται για μια τέτοια ενημέρωση είναι περίπου δύο ώρες.

Ορισμένα ξενοδοχεία είναι ήδη εξοικειωμένα με τις λύσεις τηλεϊατρικής. Η αυξανόμενη ζήτηση και συνεργασίες που έχουμε τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύουν την διάθεση των ξενοδοχείων να υιοθετήσουν νέες καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες στην υγεία και την διασφάλιση των πελατών τους. Το επίπεδο ετοιμότητας των ξενοδοχείων απέναντι σε τέτοιες προηγμένες προτάσεις μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το επίπεδο και το κύρος του ξενοδοχείου, τους διαθέσιμους πόρους και το συνολικό επίπεδο τεχνολογικής αντίληψης και αντιμετώπισης θεμάτων υγείας για τους επισκέπτες του.

Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη υπηρεσιών τηλεϊατρικής, δηλαδή διαδικτύου καλής ταχύτητας, ώστε να υποστηριχτούν τα συστήματα τηλεϊατρικής. Ωστόσο, με την ανάπτυξη δικτύων τηλεφωνίας, αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Η εφαρμογή λύσεων τηλεϊατρικής στον τομέα της φιλοξενίας είναι πολύ απλή, γίνεται πιο διαδεδομένη και όλο και πιο απαραίτητη στο τρέχον τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης. Τα ξενοδοχεία που είναι πρόθυμα να επενδύσουν σε τεχνολογία, εκπαίδευση και συνεργασίες με παρόχους τηλεϊατρικής, είναι πιθανό να βρεθούν σε καλύτερη θέση όσον αφορά στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες τους.

Τα ξενοδοχεία βελτιώνουν την εμπειρία των επισκεπτών τους, λαμβάνουν αναγνώριση στο ευρύτερο σύνολο του κλάδου, παρέχουν πιο βολικές και προσβάσιμες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό.

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι της Emergency Help, τα επόμενα αναπτυξιακά πλάνα για την τρέχουσα χρονιά;

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της εταιρείας μας είναι η επέκταση της πρόσβασης στην περίθαλψη, ιδίως σε υποεξυπηρετούμενες ή αγροτικές περιοχές. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με τοπικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και ασφαλιστικές εταιρίες, για την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής σε ασθενείς που ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε παραδοσιακή προσωπική φροντίδα. Επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και θεραπευτικές προσεγγίσεις, επενδύοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη. Σε εξατομίκευση της εμπειρίας του ασθενούς, επενδύοντας σε φιλική προς το χρήστη τεχνολογία και διεπαφές, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση πελατών και παρόχων υγείας. Επενδύουμε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της φροντίδας και της υποστήριξης των ασθενών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη και ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής ή τη χρήση φορητών συσκευών για την παρακολούθηση της υγείας των ασθενών. Έχουν ολοκληρωθεί συμφωνίες εταιρειών ιατρικής τεχνολογίας από την Αμερική και το Ισραήλ, ώστε να έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα νέα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Επιδιώκουμε την άμεση επέκταση των υπηρεσιών μας σε νέες αγορές, είτε εγχώριες είτε διεθνώς. Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ανάπτυξης είναι η εταιρεία ZERVO. Η ZERVO είναι εταιρεία τεχνολογίας και δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή ενός ισχυρού δικτύου στον κλάδο του τουρισμού, με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά. Σύντομα θα γίνει παρουσίαση των καινοτόμων υπηρεσιών της.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο Hotellier News, 28/4/2023

Share.

Comments are closed.