Σ. Αναστασίου, ADAPTERA: Οι τεχνολογίες observability ως αναγκαία συνθήκη στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού

0

Στις ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις observability και τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, καθώς επίσης και για τις προοπτικές που δημιουργούνται μετά τη σύμπραξη με την Performance Technologies μας μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ADAPTERA, Στέφανος Αναστασίου.

I.C.: Προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα την ADAPTERA, θα ήταν χρήσιμο αρχικά να μας αναφέρετε τον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων και λύσεων της εταιρείας, καθώς και την εξελικτική πορεία της τα τελευταία χρόνια.

Σ.Α.: Η ADAPTERA εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων observability, που πρακτικά αποτελούν την μετεξέλιξη των λύσεων στις οποίες συνήθως αναφερόμαστε ως monitoring (υποδομών, εφαρμογών, υπηρεσιών). 

Οι λύσεις observability εμπεριέχουν συστήματα monitoring και αξιοποιούν τεχνολογίες συσχετισμού και ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να δώσουν την δυνατότητα όχι απλά του εντοπισμού της ύπαρξης κάποιου προβλήματος, αλλά επίσης του προσδιορισμού της αιτίας που το δημιούργησε, και υποστήριξης της διαδικασίας επίλυσης. Παράλληλα παρέχουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη προσεγγίσεων προληπτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Βασική προϋπόθεση για τον σωστό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση οποιασδήποτε λύσης observability είναι η σε βάθος γνώση συστημάτων και τεχνολογιών monitoring, την οποία η ADAPTERA έχει αποκτήσει από την υλοποίηση πολυάριθμων και σύνθετων έργων και μακροχρόνιων συνεργασιών που έχει αναπτύξει με τους μεγαλύτερους οργανισμούς και επιχειρήσεις στον χώρο των τραπεζικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, των υποδομών, κ.ά., λειτουργώντας πρακτικά ως προέκταση των διευθύνσεων πληροφορικής τους, και ως εξειδικευμένος συνεργάτης.

I.C.: Γνωρίζουμε φυσικά για την ένταξη της ADAPTERA στον όμιλο της Performance Technologies, που επισημοποιήθηκε πριν λίγους μήνες. Πως προήλθε αυτή η σύμπραξη, και που αποσκοπεί σε σχέση με την ανάπτυξη της εταιρείας;

Σ.Α.: Με τους ανθρώπους της Performance Technologies γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, και διαπιστώσαμε ότι έχουμε κοινό όραμα σχετικά με την αναγκαιότητα των λύσεων observability για την επίτευξη των στόχων του ψηφιακού μετασχηματισμού, έχουμε κοινή αντίληψη σχετικά με την εξειδίκευση που απαιτείται να αναπτυχθεί για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνουμε, και πρωτίστως μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες σχετικά με την σημασία των ανθρώπων και την αναγκαιότητα της ομαδικής προσπάθειας στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. 

Τα παραπάνω στοιχεία, μας έδωσαν στέρεη βάση για να προχωρήσουμε στην σύμπραξη, η οποία σε μεγάλο βαθμό υπαγορεύτηκε από τις ανάγκες της αγοράς για ανάπτυξη στρατηγικών έργων observability μεγάλης κλίμακας. Η ανάγκη αυτή αφορά σε πελάτες του ιδιωτικού τομέα, με τους οποίους η ADAPTERA και η Performance Technologies έχουν μακροχρόνια συνεργασία και διατηρούν σχέσεις εμπιστοσύνης, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο οποίος έχει αυξήσει ραγδαία τις τεχνολογικές επενδύσεις και διαπιστώνει την αναγκαιότητα του observability.

Για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών έργων observability, πλέον της αποδεδειγμένης εμπειρίας υλοποίησης και διαχείρισης που διαθέτουν η ADAPTERA και η Performance Technologies, απαιτούνται συνεχώς περισσότεροι ανθρώπινοι πόροι και δυνατότητα scale up. Στην παρούσα φάση διαθέτουμε από κοινού τεχνική ομάδα που αριθμεί περισσότερους από 25 μηχανικούς με εξειδίκευση στο monitoring & observability, σημαντικός αριθμός για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, ενώ γίνονται συνεχώς και συστηματικά νέες προσθήκες.

I.C.: Πως λοιπόν οι τεχνολογίες observability μπορούν σήμερα να συμβάλουν ουσιαστικά και πρακτικά στην υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα; Σε ποιες εταιρείες απευθύνονται και μπορούν να προσδώσουν μεγαλύτερη αξία;

Σ.Α.: Είναι πλέον κοινά αποδεκτό συμπέρασμα ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η θέσπιση και διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου υπηρεσίας (service level) προς τους τελικούς χρήστες (end users), σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό και την βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους – απόδοσης. 

Το κόστος αφορά στον σχεδιασμό, στην κτήση, χρήση και λειτουργία των υποδομών, πλατφορμών και εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών, καλύπτoντας και τα σενάρια μετάβασης στο cloud. 

Η απόδοση καταλήγει να αφορά κυρίως στην εμπειρία του χρήστη, όταν χρησιμοποιεί τις ψηφιακές υπηρεσίες (διαθεσιμότητα, ταχύτητα απόκρισης). 

Η αποτελεσματική λειτουργία των τεχνολογιών observability, προϋποθέτει και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τον προσδιορισμό της αλληλεξάρτησης μεταξύ υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών, και ως εκ τούτου μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά -θα έλεγα είναι αναγκαία συνθήκη- για τη διασφάλιση των επιθυμητών service levels στο πλαίσιο του προσδιορισμένου προϋπολογισμού των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Δεδομένου ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά σχεδόν το σύνολο των εταιρειών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, το ίδιο ισχύει και για τις τεχνολογίες observability.

I.C.: Ποιες είναι σήμερα οι τάσεις σε ότι αφορά τις τεχνολογίες observability, και τι εργαλεία χρησιμοποιείτε εσείς προκειμένου οι πελάτες στους οποίους απευθύνεστε να έχουν τη μέγιστη απόδοση με το βέλτιστο κόστος;

Σ.Α.: Η τεχνολογία observability διέπεται από τις ίδιες τάσεις που διέπουν το σύνολο των τεχνολογιών ψηφιακού μετασχηματισμού: την ανάλυση δεδομένων, το machine learning, και το ΑΙ. Η κοινή συνισταμένη είναι ο όγκος των δεδομένων που πρέπει να αναλυθούν για να φτάσει κάποιος στο επιθυμητό αποτέλεσμα: την απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων, που πρακτικά είναι αδύνατον να επιτευχθεί με τις προηγούμενες γενιές τεχνολογιών monitoring. Στην περιοχή του observability αυτές οι τάσεις συνοψίζονται κυρίως με τον όρο AIOps. Τις τάσεις αυτές έχουν ενσωματώσει στις τεχνολογίες τους, το σύνολο των κατασκευαστών λύσεων observability, με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όπως οι Dynatrace, MicroFocus, IBM, Microsoft, Netscout, Solarwinds, Riverbed κ.ά., ενώ σε πολλές περιπτώσεις αξιοποιούμε και τεχνολογίες open source με χαρακτηριστικά παραδείγματα λύσεις όπως Nagios, Zabbix κ.ά. Ο ρόλος της ADΑPTERA είναι να αποτελέσει τον εξειδικευμένο συνεργάτη, για τον σωστό σχεδιασμό, την στοχευμένη ένταξη των τεχνολογιών observability στον οργανισμό των πελατών μας, και την συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη τους, προκειμένου να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος που υπόσχεται το AIOps. Για τον λόγο αυτό, στην ADAPTERA έχουμε αναπτύξει μια αρχιτεκτονική προσέγγιση, βάσει της οποίας, αφού προσδιορίσουμε το υφιστάμενο επίπεδο αξιοποίησης τεχνολογιών monitoring από τον οργανισμό του πελάτη μας, προσδιορίζουμε τις φάσεις υλοποίησης και τον τρόπο ένταξης των τεχνολογιών observability, πάντα στο πλαίσιο προϋπολογισμών που βοηθούμε τους πελάτες μας να καθορίσουν. Η προσέγγιση αυτή είναι δυνατόν να υλοποιηθεί με διάφορους τρόπους, πολλές φορές συνδυάζοντας προϊόντα περισσοτέρων του ενός κατασκευαστών, ακόμα και σε γειτνιάζουσες περιοχές όπως το ITSM και το automation, και όπου κρίνεται σκόπιμο, αξιοποιώντας προϊόντα στα οποία έχουν ήδη επενδύσει οι πελάτες μας.

I.C.: Σίγουρα αναπόσπαστό μέρος της στρατηγικής υλοποίησης όλων των τεχνολογικών έργων ICT είναι το cybersecurity. Πως η ADAPTERA, μέσα από το δικό της πρίσμα, διαχειρίζεται το θέμα της ασφάλειας;

Σ.Α.: Η ADAPTERA, ως ειδικός στο observability, έρχεται να υποστηρίξει έμπρακτα την κοινή διαπίστωση ότι δεν μπορείς να ασφαλίσεις αυτό που δεν μπορείς να δεις. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε την ανάγκη των πελατών μας να τροφοδοτήσουν τις λειτουργίες cybersecurity – SecOps με δεδομένα τα οποία μέχρι τότε συνέλλεγαν για να υποστηρίξουν την λειτουργία των ICT υποδομών και υπηρεσιών τους, τάση η οποία καταγράφεται και από τους αναλυτές της αγοράς τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση real time δεδομένων που συλλέγονται από την ανάλυση της δικτυακής κίνησης, τομέας στον οποίο η ADAPTERA διαθέτει εκτενή εμπειρία, και που πλέον βρίσκει εφαρμογή πέρα από το ΙΤ και σε περιβάλλοντα κρίσιμων υποδομών ΟΤ/ICS/ΙοΤ στον χώρο της ενέργειας, ύδρευσης, μεταφορών κ.ά.

Αυτή η εξειδίκευση της ADAPTERA αποτέλεσε κριτήριο επιλογής της από την Microsoft, ως εξειδικευμένου συνεργάτη για την προώθηση της λύσης Defender for OT/IoT, η οποία εντάσσεται και ολοκληρώνεται με τα υπόλοιπα προϊόντα του portfolio cybersecurity λύσεων της Microsoft, δίνοντας μεγάλα τεχνολογικά και εμπορικά οφέλη για τους πελάτες που θα την επιλέξουν.

I.C.: Κλείνοντας, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τον ανθρώπινο παράγοντα, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία των ανθρώπων της ομάδας της ADAPTERA.

Σ.Α.: Στην ADAPTERA θεωρούμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο σημαντικότερος και πλέον καθοριστικός για την ανάπτυξη της εταιρείας. Ο πυρήνας της εταιρείας αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων που συμπορευόμαστε για πολλά χρόνια, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε την τύχη να εντάξουμε στην ομάδα μας νέους και ταλαντούχους μηχανικούς, αλλά και έμπειρους συνεργάτες, με τους οποίους μοιραζόμαστε το όραμα μας για την υιοθέτηση των τεχνολογιών observability ως στρατηγικό component του ψηφιακού μετασχηματισμού των πελατών μας. 

Έχοντας ασχοληθεί για πολλά χρόνια με το αντικείμενο του monitoring, σε περιόδους που εκλαμβάνονταν ως δευτερευούσης σημασίας τεχνολογία από το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, βλέπουμε πλέον με μεγάλη ικανοποίηση την σχεδόν καθολική αποδοχή της αναγκαιότητας για δημιουργία δεξιοτήτων full stack observability, στις οποίες κάθε νέος μηχανικός που εντάσσεται στην ADAPTERA, έχει την δυνατότητα να εκπαιδευτεί και να πιστοποιηθεί, όχι ασχολούμενος μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό, μέσω της συμμετοχής του στα έργα που εκτελεί η εταιρεία.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Infocom, τεύχος Απριλίου

Share.

Comments are closed.