Χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ: Οι πόλεις ξεπερνούν τις αγροτικές περιοχές

0

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, το 2021, περισσότερο από το ένα τέταρτο (26%) του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας 16 – 74 ετών, ανέφεραν πως διαθέτουν συνολικές ψηφιακές δεξιότητες που ξεπερνούν το βασικό επίπεδο.

Μεγαλύτερο μερίδιο καταγράφηκε σε εκείνους που κατοικούν σε πόλεις (τις οποίες η Eurostat διακρίνει ως «cities», με ποσοστό 33%), ενώ μικρότερο ποσοστό σε εκείνους που κατοικούν σε προάστια (που διακρίνονται σε «towns and suburbs», με 24%) και σε αγροτικές περιοχές (20%).

Σε 26 από τις 27 χώρες της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με συνολικές ψηφιακές δεξιότητες που ξεπερνούν το βασικό επίπεδο καταγράφηκε σε άτομα που ζουν σε πόλεις. Η Μάλτα ήταν η μόνη χώρα που κατέγραψε υψηλότερο μερίδιο στα προάστια αντί για τις πόλεις. Στην Ελλάδα, το ποσοστό έφτασε στο 26,3% για τις πόλεις, το 24,88% για τα προάστια και το 10,97 για τις αγροτικές περιοχές.

Ο συνολικός δείκτης ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ένας σύνθετος δείκτης που βασίζεται σε πέντε τύπους δεξιοτήτων: δεξιότητες σε σχέση με την πληροφορική και τα δεδομένα, δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, δεξιότητες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, δεξιότητες ασφάλειας και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Το 2021, περισσότερα από τα τρία τέταρτα (77%) του πληθυσμού της ΕΕ, ηλικίας 16 – 74 ετών, διέθεταν δεξιότητες ψηφιακής επικοινωνίας και συνεργασίας που ξεπερνούσαν το βασικό επίπεδο. Μεγαλύτερο μερίδιο καταγράφηκε για τους κατοίκους των πόλεων (82%), ενώ εκείνοι που ζουν σε αγροτικές περιοχές είχαν χαμηλότερο ποσοστό (71%).

Αυτό το μοτίβο -με το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με βασικές ψηφιακές δεξιότητες να ζουν σε πόλεις- επαναλήφθηκε και για τις πέντε περιοχές που καλύπτονται από τον σύνθετο δείκτη, με το μεγαλύτερο ψηφιακό χάσμα να καταγράφεται στις δεξιότητες δημιουργίας περιεχομένου (όπου υπήρχε χάσμα 16 ποσοστιαίων μονάδων στο μερίδιο των ατόμων με ψηφιακές δεξιότητες άνω του βασικού επιπέδου μεταξύ εκείνων που ζούσαν σε πόλεις και εκείνων που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές).

Share.

Comments are closed.