Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στους «early adopters» της τεχνητής νοημοσύνης

0

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι είναι από τους μεγαλύτερους «early adopters» -εκείνους που υιοθετούν μια τεχνολογία από νωρίς- της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το επίπεδο των επενδύσεων είναι ακόμα πολύ χαμηλό.

Αυτό είναι ένα σημαντικό εύρημα πρόσφατης έρευνας σε σχέση με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόσφατη μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από την Nvidia και πραγματοποιήθηκε σε 400 επαγγελματίες των τηλεπικοινωνιών, διαπίστωσε ότι σχεδόν κάθε τηλεπικοινωνιακή εταιρεία ασχολείται, με κάποιον τρόπο, με την τεχνητή νοημοσύνη – αν και κυρίως σε πρώιμο στάδιο.

Οι μεγαλύτερες προσδοκίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη σχετίζονται με τη συνεισφορά της στη βελτίωση των λειτουργιών (60%), στη μείωση του κόστους (44%) και στη βελτίωση του customer engagement (35%), με τους ερωτηθέντες να αναφέρουν περιπτώσεις χρήσης που κυμαίνονται από τον σχεδιασμό υποδομών μέχρι και τη βελτιστοποίηση της διαδρομής των φορτηγών.

Κάτι περισσότερο από το ένα τρίτο δήλωσε ότι χρησιμοποιεί AI για περισσότερο από έξι μήνες. Από τους υπόλοιπους, το 31% είπε ότι εξακολουθεί να σταθμίζει διαφορετικές επιλογές, το 18% ότι βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστική φάση και μόνο το 5% υποστήριξε ότι δεν έχει κανένα σχέδιο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα περισσότερα στελέχη του κλάδου λένε ότι βλέπουν πως οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεάσουν θετικά την επιχειρηματική δραστηριότητα τους – το 65% συμφωνεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντική για την επιτυχία της εταιρείας τους και το 59% ότι θα γίνει πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Ωστόσο, είπαν ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η μέτρηση του αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης. Η αδυναμία ποσοτικού προσδιορισμού του ROI κατατάχθηκε ως η μεγαλύτερη πρόκληση, αναφερόμενη από το 44%, ακολουθούμενη από την έλλειψη επιστημόνων δεδομένων, κατά 34%.

Οι ερωτηθέντες στην έρευνα κατάφεραν να καταλήξουν σε εκτιμήσεις για τον οικονομικό αντίκτυπο που έχει υπάρξει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Σχεδόν το 80% δήλωσε ότι το AI συνέβαλε στη μείωση του κόστους, με το 15% να λέει ότι το μείωσε περισσότερο από 10%. Σχεδόν τόσοι –το 73%– υποστήριξαν ότι είχε αυξήσει τα έσοδα.

Αλλά αυτές οι οικονομικές επιπτώσεις προέρχονται από χαμηλή βάση. Οι πάροχοι ξοδεύουν ένα κλάσμα των κεφαλαίων τους σε έργα τεχνητής νοημοσύνης – για τον περασμένο μισό χρόνο δήλωσαν ότι ξόδεψαν λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για την τεχνητή νοημοσύνη. Στην κορυφή, το 2% ξόδεψε περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια το 2021, με τον αριθμό να αυξάνεται σε 3% το 2022.

Share.

Comments are closed.