Σε εφαρμογή η απόφαση της ΕΕΤΤ για την μερική απορρύθμιση του FTTH

0

Η μερική απορρύθμιση του ΟΤΕ για το FTTH τίθεται σε εφαρμογή έπειτα από την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας έκδοσης της σχετικής απόφασης από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ο ΟΤΕ δεν έχει υποχρέωση ζητά την έκκριση της ΕΕΤΤ για τα πακέτα του με την υπηρεσία FTTH πριν κυκλοφορήσουν. Αφαιρείται δηλαδή άμεσα η υποχρέωση ex ante ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου κέρδους για το FTTH και μέχρι η διείσδυση της υπηρεσίας να φτάσει το 30% των ενεργών ευρυζωνικών συνδέσεων, ενώ σε τρία χρόνια θα εξεταστεί και η άρση της κοστοστρέφειας στα Αστικά Κέντρα (ΑΚ) στα οποία έχει αναπτυχθεί εναλλακτικό δίκτυο FTTH υπό την προϋπόθεση ότι αυτό καλύπτει τουλάχιστον το 80% των ενεργών ευρυζωνικών συνδρομητών.

Αναλυτικότερα στην απόφαση με τίτλο «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (Αγορά 1 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/2245/ΕΕ, 5ος Κύκλος Ανάλυσης)», η οποία έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, ως κίνητρα ανάπτυξης δικτύων FTTH ορίζονται τα παρακάτω:

Υπό προϋποθέσεις άρση της υποχρέωσης κοστοστρέφειας για τα προϊόντα – υπηρεσίες οπτικών ινών μέχρι τον τελικό συνδρομητή, υπό την προϋπόθεση λειτουργικής παροχής πρόσβασης σε τεχνικά έργα υποδομών.

Μετά το πέρας τριών ετών από την θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, ο ΟΤΕ θα σταματήσει να φέρει υποχρέωση κοστοστρέφειας για τα προϊόντα – υπηρεσίες οπτικών ινών μέχρι τον τελικό συνδρομητή, στα Αστικά Κέντρα (ΑΚ) στα οποία έχει αναπτυχθεί εναλλακτικό δίκτυο FTTH, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό καλύπτει τουλάχιστον το 80% των ενεργών ευρυζωνικών συνδρομητών του ΑΚ και η προσφερόμενη από τον ΟΤΕ πρόσβαση σε τεχνικά έργα υποδομών είναι λειτουργική.

Για την άρση της υποχρέωσης κοστοστρέφειας απαιτείται από την ΕΕΤΤ έκδοση Απόφασης τροποποίησης των ρυθμιστικών υποχρεώσεων, μετά από εθνική δημόσια διαβούλευση και κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις ΕΡΑ των λοιπών κρατών μελών της ΕΕ.

Άρση της υποχρέωσης ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου για τα προϊόντα – υπηρεσίες FTTH μέχρι η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικών ινών μέχρι τον τελικό συνδρομητή (ενεργών) να φτάσει το 30% των ενεργών ευρυζωνικών συνδέσεων.

Η υποχρέωση ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου για τα προϊόντα – υπηρεσίες οπτικών ινών μέχρι τον τελικό συνδρομητή αίρεται αποκλειστικά για τα δίκτυα νέας γενιάς στα οποία η οπτική ίνα τερματίζει εντός της οικίας του συνδρομητή, και εφαρμόζεται από τη θέση σε ισχύ της παρούσας και μέχρι η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικών ινών μέχρι τον τελικό συνδρομητή (ενεργών) να φτάσει το 30% των ενεργών ευρυζωνικών συνδέσεων.

Share.

Comments are closed.