ΚτΠ: διαγωνισμός για τη φύλαξη των αρχείων του κράτους, προϋπολογισμού 48,3 εκατ. ευρώ

0

Στην παροχή υπηρεσιών εγκιβωτισμού, καταγραφής, μεταφοράς, ασφαλούς φύλαξης και διαχείρισης αρχείου δημοσίων φορέων του Δημοσίου, Γενικής και Κεντρικής Κυβέρνησης καθώς και ΟΤΑ α και β βαθμού στοχεύει το νέο έργο που προκήρυξε χθες η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Πρόκειται για περίπου 1.440.000 κιβώτια που αναλογούν σε περίπου 65.000.000 αρχεία ή σε 5.760.000 φακέλους φορέων του δημοσίου.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται σε 48,386 εκατ., χωρίς ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 59,999 εκατ.) και οι ενδιαφερόμενοι έχουν κληθεί να καταθέσουν τις προσφορές τους 28 Φεβρουαρίου 2023.

Το προς φύλαξη αρχείο, θα παραλαμβάνεται, τμηματικά από τους χώρους των δημοσίων ανωτέρω φορέων όπου βρίσκεται σήμερα κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δημόσιου Φορέα και θα μεταφέρεται για φύλαξη και διαχείριση στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για χρονικό διάστημα έως 2 έτη.

Σκοπός του έργου είναι μια πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και στόχοι η μείωση του χρονικού κόστους παροχής των υπηρεσιών αυτών στο κοινό από τη δημόσια διοίκηση. Όπως σημειώνεται στη προκήρυξη η καλύτερη πρόσβαση στα αρχεία αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους και στην απελευθέρωση πόρων.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται αναλυτικότερα, η μελέτη Εφαρμογής που περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης για την μεθοδολογία εκτέλεσης – αρχειοθέτησης του αρχείου, διασφάλισης της ποιότητας του έργου καθώς και διαστασιοποίησης των φορέων (σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους), η ανάπτυξη πλατφόρμας και η ψηφιοποίηση.

Share.

Comments are closed.