Παρασκευή, 24 Μαρτίου

Η κοινοπραξία Vodafone-Wind-Intrasoft αναλαμβάνει την ψηφιοποίηση των πολεοδομιών

0

Με την κοινοπραξία των Vodafone – Wind – Intrasoft θα προχωρήσει το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) την ψηφιοποίηση των Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας, έργο αρχικού προϋπολογισμού 150,7 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης).

Εκκρεμεί η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της προς υπογραφή σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

Το έργο για την ψηφιοποίηση των αρχείων των Πολεοδομιών χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι από τα μεγαλύτερα του είδους του. Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης δύναται να διαμορφωθεί στο ποσό των 226,106 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Να σημειωθεί ότι από το Νοέμβριο του 2018 όλες οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και όλα τα σχέδια, μελέτες δικαιολογητικά και διοικητικές πράξεις τηρούνται ψηφιακά στο σύστημα eΆδειες το οποίο λειτουργεί από το ΤΕΕ.

Με το νόμο 4782/2021 άρθρο 214 θεσπίστηκε η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγγράφων και των μελετών, και η υποχρεωτική καταχώρησή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μέχρι τις 31 / 12 / 2023. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάντως όχι πέραν τις 31 / 12 / 2025.

Share.

Comments are closed.