Χ. Πρωτοπαπάς, Hellas Sat: Στην ομάδα μου έχω πολλούς νέους επιστήμονες και τεχνολόγους

0

Σε νέες δραστηριότητες επεκτείνεται η Hellas Sat, έχοντας μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει επενδύσεις, συνολικής αξίας 700 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Hellas Sat, Χριστόδουλο Πρωτοπαπά, η εταιρεία, διαθέτοντας προσοντούχο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις υψηλής ασφάλειας και τεχνικής αξιοπιστίας, θα εισέλθει σε υπηρεσίες Κέντρων Δεδομένων (Data Centers), νεφικών υπηρεσιών (Cloud Services), παροχής διαδικτυακού τηλεοπτικού περιεχομένου Over the Top (OTT) αλλά και απομακρυσμένης τηλεοπτικής παραγωγής (Remote TV Production) που είναι η νέα τάση στην τηλεοπτική τεχνολογία.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Hellas Sat, όπως επισημαίνει στο InfoCom ο κ. Πρωτοπαπάς, είναι περίπου 12% και τα επόμενα χρόνια αναμένεται με την εισαγωγή των νέων υπηρεσιών να αυξηθεί στο 16%. Παράλληλα, σχεδιάζεται ο νέος καινοτόμος δορυφόρος της εταιρείας, HELLAS SAT 5, με στόχο να γίνει η παραγγελία του πριν το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023, και να εκτοξευτεί στο τέλος του 2025 έως τα μέσα του 2026, ανάλογα με την πολυπλοκότητα των τεχνολογιών που θα εγκατασταθούν στο δορυφόρο. Επιπλέον, ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς θα κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος, στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στην Κύπρο.

I.C.: Δώστε μας την εικόνα των επενδύσεων που έχει κάνει μέχρι στιγμής η Hellas Sat.

Χ.Π: H Hellas Sat έχει προβεί σε επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οι οποίες αφορούν κυρίως στην εκτόξευση των τριών δορυφόρων της εταιρείας, του HELLAS SAT 2 που εκτοξεύθηκε τον Μάιο του 2003, του HELLAS SAT 3 που εκτοξεύθηκε τον Ιούνιο του 2017 και του HELLAS SAT 4 που εκτοξεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2019.

Εκτός από την εκτόξευση των δορυφόρων, η Hellas Sat έχει επενδύσει και στην ανάπτυξη ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στην Κοφίνου της Κύπρου, και στο Κορωπί της Αττικής, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί πολλά κεραιοσυστήματα για την τηλεμετρία και εντολοδοσία δορυφόρων, και για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών εκπομπής τηλεόρασης και δορυφορικού internet, τόσο από τους δορυφόρους της Hellas Sat όσο και από δορυφόρους τρίτων, για την εξυπηρέτηση και άλλων δορυφορικών, τηλεπικοινωνιακών και τηλεοπτικών οργανισμών.

Εκτός από την φιλοξενία κεραιών, από τις εγκαταστάσεις μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο παρέχονται πολλές άλλες υπηρεσίες σε τρίτους. Αυτές περιλαμβάνουν εξοπλισμό ελέγχου, υπηρεσίες Data Centers και δορυφορικής τηλεοπτικής εκπομπής καθώς επίσης υπηρεσίες εφεδρικών συστημάτων μεγάλων τηλεοπτικών οργανισμών, που ενεργοποιούνται σε περίπτωση καταστροφής ή διακοπής της λειτουργίας των κύριων εγκαταστάσεων τους.

I.C.: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου δορυφόρου HELLAS SAT 5 που σχεδιάζετε; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του;

Χ.Π: Ο νέος δορυφόρος HELLAS SAT 5 θα είναι ένας από τους πιο καινοτόμους δορυφόρους στην Ευρώπη, αφού θα φέρει αρκετές νέες τεχνολογίες δορυφορικών επικοινωνιών, όπως τις οπτικές τηλεπικοινωνίες με χρήση ακτίνων laser, οι οποίες θα παρέχουν πολλαπλές υπηρεσίες και αποστολές.

Θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη τηλεπικοινωνιακή σύνδεση δύο δορυφόρων που βρίσκονται στο διάστημα σε γεωστατική τροχιά, θα αποτελούν μέρος του διαστημικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου που θα εξυπηρετεί το νέο υπό κατασκευή διαστημικό σταθμό GATEWAY, που θα περιστρέφεται γύρω από τη Σελήνη, θα μπορεί να συνδέσει τηλεπικοινωνιακά δύο διαφορετικά σημεία της Γης, και θα μπορεί να συνδέσει τηλεπικοινωνιακά τον γεωστατικό δορυφόρο μας, με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς.

Η μέγιστη τηλεπικοινωνιακή ταχύτητα που φιλοδοξούμε να έχουμε για κάθε οπτική σύνδεση με το νέο δορυφόρο, θα είναι της τάξης των 200 Gbps και θα αποτελεί σημαντική καινοτομία στην δορυφορική τεχνολογία. Για τη σχεδίαση του νέου δορυφόρου είμαστε σε επικοινωνία και με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA), με την οποία συζητούμε τις τεχνολογίες αυτές και τη συμβατότητά τους με τις διάφορες αποστολές.

Στόχος μας είναι να παραγγείλουμε τον δορυφόρο πριν το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2023, και αναμένεται να τον εκτοξεύσουμε στο τέλος του 2025 έως τα μέσα του 2026, ανάλογα με την πολυπλοκότητα των διαφόρων άλλων τεχνολογιών που θα εγκατασταθούν στον δορυφόρο.

I.C.: Πρόσφατα ανακοινώσατε ότι η εταιρεία επεκτείνεται σε μια σειρά από νέες υπηρεσίες. Ποιες είναι αυτές και πως προέκυψε η αναγκαιότητα της επέκτασης αυτής; Ποιος είναι ο ευρύτερος στόχος;

Χ.Π: Η Hellas Sat διαθέτει προσοντούχο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις υψηλής ασφάλειας και τεχνικής αξιοπιστίας. Επεκτείνεται σε άλλες δραστηριότητες, οι οποίες διευρύνουν τη γκάμα των παρεχομένων υπηρεσιών, προσφέροντας υπηρεσίες όπως αυτές των κέντρων δεδομένων (Data Centers), νεφικών υπηρεσιών (Cloud Services), παροχής διαδικτυακού τηλεοπτικού περιεχομένου Over the Top (OTT) αλλά και απομακρυσμένης τηλεοπτικής παραγωγής (Remote TVProduction) που είναι η νέα τάση στην τηλεοπτική τεχνολογία.

Η πρόσβαση στις αγορές της Μέσης Ανατολής, μας έδωσε την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούμε σε συνεργασία με άλλες ελληνικές εταιρείες και στην παροχή υπηρεσιών δορυφορικής τηλεπισκόπησης, και η δραστηριοποίησή μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικών επικοινωνιών, μας επιτρέπουν να πρωτοπορούμε σε νέες υπηρεσίες κυβερνητικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και κβαντικών επικοινωνιών.

Με την επέκταση των δραστηριοτήτων μας, γίνεται περαιτέρω εκμετάλλευση των ιδιόκτητων υποδομών της Hellas Sat και του προσοντούχου προσωπικού που διαθέτει, και αυξάνει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της εταιρείας. Ο ευρύτερος μας στόχος, είναι να καταστήσουμε την Hellas Sat ως έναν πάροχο one-stop-shop για πάρα πολλές καινοτόμες υπηρεσίες, και να ενισχύσουμε την παρουσία μας με την παροχή τόσο μεγάλου φάσματος υπηρεσιών ICT και τηλεόρασης, στο οικοσύστημα της Ελλάδας και της Κύπρου.

I.C.: Ποιος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της Hellas Sat, και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το πως θα κινηθεί τα επόμενα χρόνια;

Χ.Π: Ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας είναι περίπου 12% και τα επόμενα χρόνια αναμένεται με την εισαγωγή των νέων υπηρεσιών να αυξηθεί στο 16%.

I.C.: Ποια είναι η θέση της Hellas Sat στο διεθνές διαστημικό οικοσύστημα;

Χ.Π: Η Hellas Sat κατέχει σημαντική θέση στο διεθνές διαστημικό οικοσύστημα, γιατί είναι από τις λίγες δορυφορικές εταιρείες που παρέχει καθετοποιημένες υπηρεσίες, εκτός από την καθαρή δορυφορική χωρητικότητα, όπως δορυφορικό internet σε πλατφόρμες πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη στη Βόρεια Θάλασσα, σε κρουαζιερόπλοια και super yachts στη Μεσόγειο, και διασύνδεση κρίσιμων τηλεπικοινωνιών στην Αφρικανική Ήπειρο.

Συμμετέχουμε σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα της ΕΕ και της ESA, και στέκουμε ισάξια μπροστά σε οποιονδήποτε μεγάλο δορυφορικό οργανισμό.

Η τεχνογνωσία των ανθρώπων της Hellas Sat, μας επιτρέπει να συμμετέχουμε με επιτυχία σε πολλές διεθνείς διαστημικές και δορυφορικές δράσεις. Αποκορύφωμα αυτών των δραστηριοτήτων είναι και η συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του SSPI (Space & Satellite Professionals International), που είναι ο μεγαλύτερος διεθνής επαγγελματικός οργανισμός για το διάστημα και τη δορυφορική τεχνολογία, αλλά επίσης στο διοικητικό συμβούλιο και στις δράσεις του Global Satellite OperatorsOrganisation.

I.C.: Πως βλέπετε να εξελίσσεται η τεχνολογία όσο αφορά στη συνδεσιμότητα; Ποια είναι η θέση των δορυφορικών δικτύων;

Χ.Π: Υπάρχει μεγάλη φιλολογία σήμερα, η οποία προκύπτει κυρίως από την υπερβολική διαφήμιση, για τα δορυφορικά συστήματα χαμηλής τροχιάς, όπως τα STARLINK, ONEWEB, κ.λπ. Τα συστήματα αυτά, για να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν σε υπηρεσία, προϋποθέτουν υψηλές επενδύσεις, οι οποίες δεν φαίνεται ότι θα έχουν τις αποδόσεις που αναμένεται, και γι’ αυτό στο μέλλον θα έχουν σοβαρά προβλήματα. Από την άλλη, η δοκιμασμένη τεχνολογία του γεωστατικού δορυφόρου, μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω με τη χρήση της τεχνολογίας του ευέλικτου ωφέλιμου φορτίου (Flexible Payload), και με τη χρήση νέου τηλεπικοινωνιακού φάσματος υψηλών συχνοτήτων, που θα επιτρέπει τη δορυφορική διασύνδεση συνδρομητών, με πολύ ψηλές ταχύτητες και με πολύ πιο χαμηλό ύψος επένδυσης ανά συνδρομητή και ανά Tbps.

Στην επίγεια συνδεσιμότητα, η τεχνολογία οδεύει στην εκτεταμένη χρήση των οπτικών ινών και του ασυρμάτου δικτύου 5G, οι οποίες θα συμπληρώνονται με την δορυφορική συνδεσιμότητα στις απομακρυσμένες περιοχές. Ήδη η Hellas Sat από το περασμένο καλοκαίρι έχει εισαγάγει την δορυφορική διασύνδεση δικτύου 5G, και παρέχει δορυφορική συνδεσιμότητα για τη διασύνδεση κυψελών κινητής τηλεφωνίας 4G στη Ρουμανία και σε χώρες της Αφρικής. Πάγια θέση μας, είναι ότι οι δορυφόροι και οι άλλες τεχνολογίες δορυφορικών επικοινωνιών, θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, ώστε να αυξήσουν την ταχύτητα της δορυφορικής διασύνδεσης, για να μπορούν να χρησιμοποιούνται πιο εκτεταμένα στη διασύνδεση πλοίων, αεροπλάνων και απομακρυσμένων περιοχών, εκεί δηλαδή που δεν θα μπορούν να φτάσουν οι επίγειες σταθερές επικοινωνίες.

I.C.: Παράλληλα με τα καθήκοντά σας ως διευθύνων σύμβουλος της Hellas Sat, είστε υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χ.Π: Ναι, είναι γεγονός ότι σε αυτές τις Προεδρικές Εκλογές στην Κύπρο, που αναμένεται να διεξαχθούν τον Φεβρουάριο του 2023, έχω ανακοινώσει ότι θα κατέλθω ως ανεξάρτητος υποψήφιος.

Είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που υπάρχει και ένας υποψήφιος προερχόμενος από τον χώρο της τεχνολογίας, και αυτό καθιστά τη δική μου υποψηφιότητα εντελώς διαφορετική από τις υπόλοιπες που έχουν ανακοινωθεί. Στην ομάδα μου, έχω πολλούς νέους επιστήμονες και τεχνολόγους, και έχουμε ως πολιτική πρόταση την αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης, με την έλκυση στην Κύπρο επενδύσεων και εργασιών τεχνολογικών εταιρειών, την προώθηση του πρωτογενούς τομέα και της τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων, με την κατάλληλη εκπαίδευση των νέων μας, και η ανάπτυξη κέντρων έρευνας και αριστείας σε διάφορους τομείς, οι οποίες περιλαμβάνουν δράσεις ανάπτυξης και αναστροφής του brain drain που μαστίζει σήμερα την κυπριακή νεολαία.

Ο πραγματικός ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένας από τους κύριους στόχους μας, που με τη διαφάνεια που θα επιφέρει θα εξαλείψει τη διαφθορά, ενώ στόχος μας θα είναι επίσης η πλήρης εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των πολιτών. Θέλω με τη δική μου υποψηφιότητα να υπάρχει μία τελείως διαφορετική πρόταση και επιλογή για τους πολίτες, και ειδικά για τους νέους, που είναι πολύ απογοητευμένοι από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, και την καθημερινότητα τους, που μέρα με τη μέρα χειροτερεύει.

Share.

Comments are closed.