Έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω gov.gr

0

Από τις 13 Ιανουαρίου η έναρξη ατομικής επιχείρησης θα μπορεί να γίνει Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Σχετική απόφαση υπεγράφη από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν αυθεντικοποίησής του (όπως και για όλες τις υπηρεσίες του gov.gr) με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης ατομικής επιχείρησης, η ειδική εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επίσης μέσω της διασύνδεσης της εφαρμογής με το πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ, θα πραγματοποιείται ο προέλεγχος και η αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή και διακριτικού τίτλου, ενώ μετά την υποβολή της έναρξης και την «εγγραφή» στην ΑΑΔΕ, γίνεται η εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο ΓΕΜΗ και η λήψη αριθμού Γενικού Εμπορικού Μητρώου, και η δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου, καθώς και η εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.

Η επόμενη νέα υπηρεσία που θα προστεθεί στο gov.gr είναι η διεύρυνση του MyHealth app με την προσθήκη των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων.

Share.

Comments are closed.