Διαγωνισμούς για έργα 1,2 δισ. σχεδιάζει για φέτος η ΚτΠ

0

Περί τους 50 διαγωνισμούς, για έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,2 δισ., προγραμματίζει για το 2023 η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Μεταξύ των έργων που θα προκηρύξει φέτος είναι η Ψηφιοποίηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους και των αρχείων του υπουργείου Ναυτιλίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ, το ενιαίο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων, το νέο σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, η ψηφιακή παρέμβαση στην κεφαλαιαγορά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του υπουργείου Εργασίας και του υπουργείου Πολιτισμού και το σύστημα παρακολούθησης εμπορευματοκιβωτίων και οχημάτων.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ΚτΠ και στην υλοποίηση κρατικών δράσεων ενίσχυσης πολιτών και επιχειρήσεων, όπως η ψηφιακή μέριμνα, το fuel pass, το power pass, ο τουρισμός για όλους καθώς και τα τρία προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (1. ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ, 2. ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και 3. ψηφιακές συναλλαγές)

Για το πρώτο πρόγραμμα έχουν κατατεθεί 72.000 αιτήσεις. Για τα άλλα δύο προγράμματα η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Οι επενδύσεις μεταξύ άλλων στοχεύουν στην ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών που θα προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα τηλεργασίας, στις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των pos.

Εντός του πρώτου εξαμήνου επίσης σχεδιάζεται να ξεκινήσει η δράση Smart Readiness προϋπολογισμού 148,4 εκατ. ευρώ, (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) που αφορά στην επιδότηση των πολυκατοικιών (περί τα 120.000 κτήρια) για υποδομές καλωδίωσης οπτικών ινών και άλλων συστημάτων με την χρήση κουπονιού.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚτΠ ανέθεσε πρόσφατα στην Grant Thornton το έργο «Σχεδιασμός – υλοποίηση και Λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας διαχείρισης Εγκαταστατών» αξίας 35 χιλ. ευρώ. Η πλατφόρμα των εγκαταστατών που θα αναλαμβάνουν τις καλωδιώσεις θα διασυνδεθεί με την κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων ένταξης στη δράση Smart Readiness.

Την τελευταία τριετία η ΚτΠ «έτρεξε» 152 διαγωνισμούς για ψηφιακά έργα, προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ.

Την προηγούμενη εβδομάδα στο μεταξύ με απόφαση της διοίκησης της ΚτΠ, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Σταύρο Ασθενίδη, κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία Space Hellas, Netcompany – Intrasoft S.A, Uni Systems M.A.E» το έργο «Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υφιστάμενης on – premises υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (GCloud) και δημιουργία δεύτερου κόμβου και παροχή υπηρεσιών Public Cloud & Πλατφόρμας αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service)», αντί του ποσού των 15,686 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ).

Επίσης την τελευταία εβδομάδα του 2022 κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία ΟΤΕ – Uni Systems το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM)» αντί ποσού 53,202 εκατ. (χωρίς ΦΠΑ).

Share.

Comments are closed.