Από την Profile η μοναδική προσφορά για την ψηφιοποίηση των πρακτικών των δικαστηρίων

0

Μία προσφορά κατατέθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) για το έργο «Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων» προϋπολογισμού 42,2 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης)

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι από την Profile Software, ωστόσο, πιθανότατα πρόκειται για κοινοπραξία με επικεφαλής την προαναφερόμενη εταιρεία, κάτι που θα γίνει γνωστό με την αποσφράγιση της προσφοράς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο ανάδοχος θα αναβαθμίσει και θα διασυνδέσει τις υπάρχουσες υποδομές, θα υλοποιήσει τις αναβαθμίσεις και διασυνδέσεις του υπάρχοντος λογισμικού και θα παρέχει υπηρεσίες ηχογράφησης και από ηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων για 36 μήνες.

Σήμερα, η ηχογράφηση και αποηχογράφηση των πρακτικών γίνεται στα Εφετεία και Πρωτοδικεία (πολιτικά και ποινικά) καθώς και στα Ειρηνοδικεία της χώρας με την χρήση εξωτερικού αναδόχου.

Ειδικότερα, το εν λόγω έργο περιλαμβάνει:

  • Αναβάθμιση των κεντρικών και τοπικών υπολογιστικών υποδομών του λογισμικού και περιφερειακού εξοπλισμού και την διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος και των υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το υπάρχον σύστημα της ηχογράφησης – από ηχογράφησης.
  • Την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης – από ηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων, μέσω της ψηφιακής καταγραφής, αποθήκευσης και διάθεσης των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το υφιστάμενο σύστημα της ηχογράφησης – από ηχογράφησης (έως 120.000 ωρών/έτος), κατά την διάρκεια του έργου.
Share.

Comments are closed.