Vodafone: οι επιχειρήσεις πρέπει να ενσωματώσουν την αειφορία στη λειτουργία τους για να επιβιώσουν

0

Η περαιτέρω συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και η καλύτερη χρήση της τεχνολογίας θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να επιτύχουν στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή τους, αποκαλύπτει νέα έκθεση του Vodafone Business.

Η έκθεση συμπεραίνει ότι, παρόλο που οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζουν τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας απολύτως απαραίτητα για την επιχειρησιακή τους συνέχεια, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, καθώς και άλλες προκλήσεις έχουν επιφέρει στασιμότητα στην υιοθέτησή τους στο επιχειρείν.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις που θεωρούνται “Fit for the Future” τηρούν μία πιο θετική στάση απέναντι στην αλλαγή και προσαρμόζονται πιο εύκολα στις προκλήσεις, πράγμα που συνεπάγεται ότι είναι σε θέση να επικεντρωθούν καλύτερα στη στρατηγική τους για τη βιωσιμότητα, παρά τις ανησυχίες για την οικονομία και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

Στην ετήσια παγκόσμια μελέτη “Fit for the Future” του Vodafone Business που διεξήχθη από την B2B International, ερωτήθηκαν 3.101 επιχειρήσεις σε 15 χώρες και αναδεικνύονται τρία βασικά εμπόδια στην επιτυχία της βιωσιμότητας:

  • Η συντριπτική πλειονότητα (71%) των επιχειρήσεων συμφωνεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εταιριών για να σημειωθεί πρόοδος στις προκλήσεις της βιωσιμότητας.
  • Η τεχνολογία παραμένει πρόκληση, καθώς η έλλειψη τεχνολογικών δεξιοτήτων (27%) και οι ελλιπώς τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την πράσινη τεχνολογία (26%) προσδιορίζονται ως εμπόδια στην πρόοδο της αειφορίας.
  • Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι οι προηγούμενες προσεγγίσεις δεν επαρκούν και πρέπει να επιδιωχθεί υπέρβαση της αντιστάθμισης εκπομπών ρύπων (carbonoffset), με το 54% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι ο τομέας τους έχει καταστεί υπερβολικά εξαρτημένος από αυτή.

Η ανάγκη για ένα οικοσύστημα

Οι επιχειρήσεις κατανοούν την ανάγκη συνεργασίας για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με πραγματική όρεξη να δημιουργήσουν νέους δεσμούς και να υιοθετήσουν μια βιώσιμη προσέγγιση για ένα οικοσύστημα που θα ωφελήσει τους πάντες. Εμφανίζονται πρόθυμες να συνεργαστούν με τους ανταγωνιστές τους, καθώς και με πανεπιστήμια, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ρυθμιστικές αρχές και κυβερνήσεις, για να αντιμετωπίσουν από κοινού την πρόκληση της βιωσιμότητας. Οι επιχειρήσεις “Fit for the Future” είναι πρόθυμες να πρωτοστατήσουν στη βελτίωση της βιωσιμότητας στον τομέα τους, αξιοποιώντας τη βαθύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και την προθυμία τους να συνεργαστούν με άλλους φορείς.

Τα σωστά τεχνολογικά εργαλεία είναι καίριας σημασίας

Η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υπέρβαση των προκλήσεων της βιωσιμότητας, καθώς πολλοί συμμετέχοντες στην έρευνα ζητούν μία νέα βιομηχανική επανάσταση στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας πιο βιώσιμης οικονομίας. Οι επιχειρήσεις “Fit for the Future” βλέπουν τις δυνατότητες που μπορεί να έχει η τεχνολογία τόσο ως παράγοντας βελτίωσης των λειτουργιών τους όσο και ως καταλύτης για την αλλαγή. Οι εταιρίες σε όλους τους κλάδους καταγράφουν την έλλειψη τεχνολογικών δεξιοτήτων και τις ελλιπώς τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την πράσινη τεχνολογία ως μεγάλα εμπόδια για την πρόοδο στη βιωσιμότητα. Τα εμπόδια αυτά πρέπει να ξεπεραστούν, για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της τεχνολογίας.

Υπερβαίνοντας την αντιστάθμιση εκπομπών ρύπων

Οι Fit for the Future επιχειρήσεις κατανοούν ότι οι παλιότερες προσεγγίσεις γύρω από την αειφορία πλέον δεν αρκούν και γίνονται πιο ενεργές στο θέμα της βιωσιμότητας, υπερβαίνοντας πλέον τα στεγανά της αντιστάθμισης εκπομπών ρύπων (carbon offset) και λαμβάνοντας πραγματικά μέτρα δράσης. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν μια πιο ολιστική άποψη για τη βιωσιμότητα, η οποία περιλαμβάνει την αλλαγή των αλυσίδων εφοδιασμού, των αλυσίδων αξίας και των ευρύτερων σφαιρών επιρροής τους. Αυτό αποτελεί άμεση απάντηση στον αυξημένο έλεγχο των στρατηγικών βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, με πολλούς να τονίζουν ότι μια κατηγορία για «περιβαλλοντικό ξέπλυμα» (greenwashing) θα είχε επιζήμιο αντίκτυπο στη φήμη τους.

Ο Vinod Kumar, Διευθύνων Σύμβουλος του Vodafone Business δήλωσε σχετικά: «Οι επιχειρήσεις κατανοούν ξεκάθαρα ότι οι προκλήσεις βιωσιμότητας απαιτούν συνεργασία με ένα οικοσύστημα εταιρειών και κυβερνήσεων που συμπράττουν για να αντεπεξέλθουν σε αυτές. Η τεχνολογία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη μάχη μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Το IoT, για παράδειγμα, ήδη βοηθά πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να γίνουν πιο ενεργειακά αποδοτικές και να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακά τους. Στο πλαίσιο του Vodafone Business, συνεργαζόμαστε σε καινοτόμα έργα και προσφέρουμε νέες λύσεις για να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις τόσο στην πορεία τους προς τη βιωσιμότητα, όσο και στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Η προσέγγιση συνεργασίας μας σημαίνει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε επιχειρήσεις που ενδέχεται να στερούνται τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες ή γνώσεις που είναι απαραίτητες για να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για επενδύσεις τεχνολογίας».

Share.

Comments are closed.