Ν. Καβαλιεράτος, WITSIDE: Τα όρια στις νέες τεχνολογίες τίθενται με γνώμονα τον άνθρωπο

0

Ο Νίκος Καβαλιεράτος, ο νέος Εμπορικός Διευθυντής της WITSIDE, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, μιλάει στο Infocom και το Weekly Telecom για την εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική αγορά πληροφορικής, για τη διαδικασία πώλησης σχετικών προϊόντων, αλλά και για τα όρια στην χρήση δεδομένων, τονίζοντας πως «η αποθήκευση, χρήση και ανάλυση δεδομένων οφείλουν να ακολουθούν κανόνες προστασίας και ηθικής των δεδομένων».

Για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ένας εμπορικός διευθυντής:

Τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο, χαρακτηρίζονται από έντονη αστάθεια και αβεβαιότητα, που δημιουργούν αδυναμία στο να εκτιμηθεί η εξέλιξη της ζήτησης για λύσεις πληροφορικής. Ταυτόχρονα, πολλές λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής είναι πλέον «δεδομένες» (commodity) για τις επιχειρήσεις και υπάρχει δυσκολία διαφοροποίησης. Προκειμένου να αντεπεξέλθει στις παραπάνω προκλήσεις, η WITSIDE διαμόρφωσε μια στρατηγική που βασίζεται: α) στην εξειδίκευση και στην παροχή των κορυφαίων διεθνώς λύσεων ολικής διαχείρισης, παρουσίασης και αξιοποίησης των δεδομένων που παράγουν οι επιχειρήσεις, β) στην καλλιέργεια μιας εταιρικής κουλτούρας που στηρίζεται στις αξίες της ομαδικότητας, της ακεραιότητας, του σεβασμού των συνεργατών και των πελατών, του πάθους, γ) στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που να βοηθούν τις επιχειρήσεις να πάρουν αξία μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για την αγορά της πληροφορικής:

Ο χώρος της πληροφορικής έχει περάσει μεγάλες αλλαγές από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 που ξεκίνησα να εργάζομαι. Αλλαγές που ακολούθησαν τις μεταβολές στην ελληνική κοινωνία και αγορά αλλά και τις τεράστιες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας διεθνώς. Σήμερα η αγορά της πληροφορικής είναι πολύ πιο ώριμη από το παρελθόν, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ήδη επενδύσει και εκπαιδευτεί σε εφαρμογές και υπηρεσίες πληροφορικής, η έννοια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι στην ατζέντα όλων, αλλά και οι εταιρείες του χώρου είναι πολύ καλύτερα οργανωμένες και με υψηλού επιπέδου στελέχη. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με τη σταδιακή μετάβαση σε ένα ψηφιακό δημόσιο τομέα, δημιουργούν υψηλές προοπτικές ανάπτυξης για τον κλάδο.

Για τη διαδικασία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής:

Ζούμε στην εποχή της καθολικής χρήσης λύσεων πληροφορικής στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, καθιστώντας τες αναγκαίες και απαραίτητες όχι μόνο για την ανάπτυξη τους, αλλά και για την ίδια την ύπαρξη τους. Ταυτόχρονα, οι λύσεις αυτές εξελίσσονται και μεταβάλλονται με ταχύτατο ρυθμό, κάνοντας δύσκολη την παρακολούθηση τους όσο και την αφομοίωση τους. Οι δυο αυτοί παράγοντες διαφοροποιούν σημαντικά τη διαδικασία πώλησης τους σε σχέση με άλλα προϊόντα. Η πώληση λύσεων πληροφορικής είναι κύρια συμβουλευτική και «εκπαιδευτική». Η σημαντικότητα της πληροφορικής είναι πλέον κατανοητή και από την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. Τα διάφορα προγράμματα που τρέχουν στα πλαίσια της «Ψηφιακής Σύγκλισης» συμβάλλουν, επίσης, στην όλο και πιο εκτεταμένη υιοθέτηση λύσεων πληροφορικής. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο βαθμός υιοθέτησης των λύσεων είναι ανάλογος με τη συνολική ωριμότητα μιας επιχείρησης.

Για τα όρια στην χρήση δεδομένων:

Η αποθήκευση, χρήση και ανάλυση δεδομένων οφείλουν να ακολουθούν κανόνες προστασίας και ηθικής των δεδομένων. Τα δεδομένα ξεκινούν/καταγράφονται από τον άνθρωπο και η όποια εμπλοκή μας με αυτά αποσκοπεί στη βελτίωση της ανθρώπινης ποιότητας ζωής και στην εξέλιξη του πολιτισμού μας. Έτσι λοιπόν, τα όρια στις νέες τεχνολογίες τίθενται με γνώμονα τον άνθρωπο και είναι σημαντικό να ακολουθούν τις έννοιες της υπευθυνότητας (responsibility), της ουδετερότητας (neutrality), της διαφάνειας (transparency) και της δικαιοσύνης (fairness). Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της παρουσίας μου στην WITSIDE, μου έγινε αντιληπτό πως η θέση της ομάδας περί της χρήσης των δεδομένων με κύριο άξονα τον άνθρωπο, δεν είναι ευχολόγια και λέξεις που μένουν στα γραπτά, αλλά βιωματική θέση της εταιρικής κουλτούρας, με εφαρμογή συγκεκριμένων μηχανισμών και διαδικασιών.

Share.

Comments are closed.