Ρύθμιση των υπηρεσιών επικοινωνίας στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου

0

Η Ινδία, με νέα πρόταση νόμου, στοχεύει στη ρύθμιση των υπηρεσιών επικοινωνίας που βασίζονται στο Διαδίκτυο, απαιτώντας από τις πλατφόρμες να αποκτούν άδεια λειτουργίας, στη δεύτερη μεγαλύτερη wireless αγορά στον κόσμο, βάσει συνολικού αριθμού χρηστών του internet.

Η νέα πρόταση του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών της χώρας, που φέρει την ονομασία Draft Indian Telecommunication Bill, επιδιώκει να ενοποιήσει και να ενημερώσει τρεις παλιούς κανόνες – το Indian Telegraph Act του 1885, το Indian Wireless Telegraphy Act του 1933 και το The Telegraph Wires του 1950.

Το προσχέδιο των 40 σελίδων προτείνει να δοθεί στην ινδική κυβέρνηση η δυνατότητα να παρακολουθεί μηνύματα που μεταδίδονται μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών επικοινωνίας, σε περίπτωση «οποιασδήποτε δημόσιας έκτακτης ανάγκης ή προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας». Παρέχει, επίσης, στην κυβέρνηση ασυλία έναντι οποιασδήποτε αγωγής.

«Καμία μήνυση, δίωξη ή άλλη νομική διαδικασία δεν θα ασκηθεί κατά της Κεντρικής Κυβέρνησης, της Πολιτειακής Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης μιας Επικράτειας της Ένωσης ή οποιασδήποτε άλλης αρχής βάσει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό τους κατά περίπτωση, για οτιδήποτε γίνεται με καλή πίστη ή προορίζεται να γίνει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή οποιονδήποτε κανόνα, κανονισμό ή εντολή που εκδόθηκε βάσει αυτού», ανέφερε το προσχέδιο.

Το προσχέδιο ζητά επίσης από τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτές τις αδειοδοτημένες εφαρμογές επικοινωνίας να μην «παρέχουν ψευδή στοιχεία, να αποκρύπτουν οποιαδήποτε ουσιώδη πληροφορία ή να πλαστοπροσωπούν την ταυτότητα κάποιου άλλου ατόμου».

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι που δραστηριοποιούνται στη χώρα απαιτούν εδώ και καιρό ρύθμιση εφαρμογών όπως το WhatsApp και το Telegram «για να αποκτήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού» στην αγορά της Νότιας Ασίας. Άλλωστε, η εξάπλωση του WhatsApp και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών messaging στην Ινδία προκάλεσε πλήγμα στα έσοδα της βιομηχανίας των τηλεπικοινωνιών.

Το ινδικό Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών είπε ότι εξέτασε παρόμοιες νομοθεσίες στην Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ κατά την προετοιμασία του νομοσχεδίου του. Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές, που μπαίνουν σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20 Οκτωβρίου, επιχειρούν επιπλέον να λάβουν ευρύτερα μέτρα για τον περιορισμό των ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Share.

Comments are closed.