Σε υλοποίηση το έργο αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης

0

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης», τμήμα του «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα Δικαιοσύνης» με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Ανάδοχος είναι η κοινοπραξία Netcompany – Intasoft – Uni Systems – Quality & Reliability – Cosmos Business Systems.

Το έργο κατακυρώθηκε από την ΚτΠ αντί του συνολικού ποσού 52,719 εκατ. ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ποσό με ΦΠΑ: 65,372 εκατ. ευρώ) και μη περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης: α) αύξησης φυσικού αντικειμένου έως 30% του συμβατικού τιμήματος ποσού 15,815 εκατ. πλέον ΦΠΑ 24%, και β) συντήρησης έως του ποσού 13,679 εκατ. πλέον ΦΠΑ 24%.

Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα ολοκληρωθεί από την προαναφερόμενη κοινοπραξία εντός 36 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Share.

Comments are closed.