Δύο νέα βιβλία για Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Games) από την Specisoft

0

Δύο νέα βιβλία στον τομέα των Επιχειρησιακών Παιγνίων, της κατηγορίας Serious Games, κυκλοφόρησε η Specisoft (www.Specisoft.gr), για την θεωρητική υποστήριξη των λογισμικών των επιχειρησιακών παιγνίων που διαθέτει.

Πρόκειται για το βιβλίο με τίτλο ‘’ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – BUSINESS GAME’’, που έχει ως αντικείμενο το πλαίσιο λειτουργίας ανταγωνιστικής αγοράς, που με κατάλληλες παραμέτρους προσομοιώνει με επαρκή ακρίβεια μια αγορά.

Το Business Game – Επιχειρησιακό Παίγνιο Ανταγωνιστικότητας, αναφέρεται στην εκπαίδευση σπουδαστών, φοιτητών και στελεχών επιχειρήσεων, στην διοίκηση εικονικής επιχείρησης, μέσω της προσομοίωσης των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς και των επιλογών των Παιχτών – Managers. Θεωρείται ότι υπάρχει μία αγορά ενός προϊόντος, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Π.χ. η αγορά του παιδικού γάλακτος, η αγορά του γιαουρτιού, η αγορά του αυτοκινήτου κλπ. Θεωρούμε ότι στην αγορά δραστηριοποιούνται κάποιες επιχειρήσεις σε καθεστώς έντονου ανταγωνισμού, τις οποίες διοικούν Παίχτες – Managers σε όλο το φάσμα των ενεργειών και αποφάσεων.

Το δεύτερο βιβλίο με τίτλο ‘’ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ – STRATEGIC GAME’’, αναφέρεται στη στρατηγική διοίκηση των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το Strategic Game – Επιχειρησιακό Παίγνιο Στρατηγικής, αναφέρεται στην εκπαίδευση σπουδαστών, φοιτητών και στελεχών επιχειρήσεων, στην στρατηγική λήψη αποφάσεων, με υπόβαθρο τη θεωρία Balanced Scorecard των Caplan και Norton.

Το σχετικό Λογισμικό της Specisoft προσομοιώνει με επιτυχία τη διαδικασία και παρουσιάζει τις επιπτώσεις των Επιλεγμένων Στρατηγικών στο επίπεδο των τεσσάρων διαστάσεων. Πρόκειται για ένα χρήσιμο βιβλίο για όλο το φάσμα της Οικονομικής εκπαίδευσης, καθώς και για στελέχη επιχειρήσεων που βρίσκονται ή προορίζονται για θέσεις ανώτερης και ανώτατης διοίκησης επιχειρήσεων.

Share.

Comments are closed.