Νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις νέες τεχνολογίες

0

Σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» παρουσίασε χθες στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με το πρώτο τμήμα του προτεινόμενου νομοσχεδίου καλύπτεται το υφιστάμενο ρυθμιστικό κενό όσον αφορά την ύπαρξη ενός συνεκτικού πλαισίου που θα επιτρέπει την ασφαλή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις, στη λογική της ελάχιστης ρυθμιστικής παρέμβασης και με επίγνωση της δυναμικής φύσης των νέων τεχνολογιών, αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια οριοθέτησης των βασικότερων πτυχών των τελευταίων, ακολουθώντας σε ορισμένα σημεία επιτυχή παραδείγματα του εξωτερικού. Συγχρόνως, στην παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ενωσιακών υποχρεώσεων της χώρας.

Ειδικότερα, το εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για τη Τεχνητή Νοημοσύνη: Σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα τη θέσπιση υποχρέωσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων να ενημερώνουν σχετικά με τη χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης:

α) τους εργαζόμενους, όταν τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τη λήψη εργοδοτικών αποφάσεων και β) τους καταναλωτές, όταν τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση προφίλ καταναλωτή καθώς και θέσπιση υποχρέωσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για τήρηση μητρώου εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και πολιτικής δεοντολογικής χρήσης δεδομένων.

Με άλλες διατάξεις θωρακίζεται ο δημόσιος τομέας έναντι κυβερνοεπιθέσεων μέσω της δημιουργίας νέων οργανωτικών σχημάτων (Παρατηρητήριο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών, Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας, Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για την Κυβερνοασφάλεια) και θεσμικών ρόλων (ορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε κάθε φορέα της Κεντρικής Κυβέρνησης).

Με το κεφάλαιο για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων θεσπίζεται η υποχρέωση των κρίσιμων υποδομών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να ενημερώνουν την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας σχετικά με τη χρήση συσκευών τεχνολογίας Διαδικτύου των Πραγμάτων και να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής.

Επίσης, περιλαμβάνει διατάξεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παραγόντων που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης (κατασκευαστής, μεσάζοντες, διανομείς) ιδίως μέσω της συμπλήρωσης του υφιστάμενου πλαισίου για την προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Στο ίδιο νομοσχέδιο υπάρχουν ρυθμίσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους αποστολής. Το δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την απλούστευση των διαδικασιών του δημοσίου τομέα.

Μεταξύ άλλων συνενώνονται σε ένα Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομιάς τα πέντε πιστοποιητικά που σήμερα χρειάζονται. Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομιάς αντικαθιστά τα πιστοποιητικά, περί αποποίησης ή μη διαθήκης από Ειρηνοδικείο, περί δημοσίευσης διαθήκης ή μη από Ειρηνοδικείο, περί δημοσίευσης διαθήκης ή μη από Πρωτοδικείο, περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος από Πρωτοδικείο και περί αναγγελίας κληρονομικού δικαιώματος από Ειρηνοδικείο.

Share.

Comments are closed.